Per 1. august 2019 får Gentofte Kommune det fulde ansvar for at vejlede unge i deres valg af ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Arkivfoto fra Hellerup Skole

Per 1. august 2019 får Gentofte Kommune det fulde ansvar for at vejlede unge i deres valg af ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Arkivfoto fra Hellerup Skole

Opløsning af UU-Nord skal styrke de unges vej

Efter 14 år bliver Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter, også kaldet UU-Nord, fortid til august. I stedet skal vejledningen rykkes tættere på den unge i Gentofte Kommune

Af
Kathrine Albrechtsen

Siden 2004 har ansvaret for uddannelsevejledningen af unge fra Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk, der går i 7. klasse og til de fyldte 25 år, ligget hos Ungdommens Uddanelsesvejledningscenter, i daglig tale kaldet UU-Nord. Men per 1. august 2019 bliver centeret opløst, og i stedet får kommunerne det fulde ansvar for at gøre deres unge parate til en ungdomsuddannelse eller til at komme i beskæftigelse.

Ønsket fra regeringens side er at koble uddannelsesvejledningen tættere på de øvrige kommunale indsatser for unge. Og den beslutning har alle fire kommuner været enige i, heriblandt Gentofte Kommune.

"Hjemtagelsen og forankring i netop dette miljø giver mulighed for at styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle omkring de unge og samtidig både styrke grundskolevejledningen og sammenhængen mellem de forskellige vejledningsindsatser," lød det i oplægget fra Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, som havde det som punkt på kommunalbestyrelsesmødet i november 2018.

30 ansatte skal fordeles

I oplægget til kommunalbestyrelsen var der også forslag om, at vejledningen skulle ske i regi af Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej og Hartmannsvej, som både huser Ungecentret og Gentofte Studenterkursus.

Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, at der skulle igangsættes en proces i tæt samarbejde med medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen, den kommunale ungeindsats i Gentofte Kommune vedrørende den nye uddannelsesvejledning.

Planen er, at UU-Nords erfaringer gennem 14 år ikke går til spilde, men at de 30 ansatte fordeles mellem de fire kommuner, hvor deres kompetencer kommer i spil i de nye kommunale organiseringer, som går i gang per 1. august - når det nye skoleår ringer ind.

Publiceret 09 January 2019 19:41