Demonstration ved Gentofte Sø mod DF-forslag

DN Gentofte kalder søndag den 20. januar til samling for at protestere mod, at deres ret til at rejse fredningssager indskrænkes ved nyt forslag af Dansk Folkeparti

Af
Kathrine Albrechtsen

"Fredningsretten er stadig i fare, og vi har stadig brug for opbakning".

Sådan lyder opråbet fra Danmarks Naturfredningsforening Gentofte, også kaldet DN Gentofte.

Før jul kom Dansk Folkeparti med et beslutningsforslag, der indskrænkede foreningens ret til at rejse fredningssager.

"Det vil betyde en alvorlig svækkelse af naturbeskyttelsesloven i Danmark," fortalte DN Gentofte.

Støtte af minister

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) meldte dog ud, at regeringen ikke støttede forslaget, som er sat til første behandling i Folketinget den 24. januar.

Alligevel bliver der søndag den 20. januar landet over kaldt til fredningsdemonstration for at vise en bred folkelig opbakning til regeringens modstand mod DF-forslaget.

I Gentofte Kommune bliver det markeret med en tur rundt om Brobæk Mose, som starter kl. 10 på plænen nord for Gentofte Sø.

Kl. 10.10 er der velkomst ved formanden for DN Gentofte, Hans Jürgen Stehr, og kl.10.15 fortæller Thomas Vikstrøm om fredningen af Brobæk Mose/Insulinmosen i 1980'erne.

Kl 10.30 starter spadserturen rundt om mosen med Thomas Vikstrøm som guide.

Publiceret 19 January 2019 11:30