Bonava præsenterer her sit eget Vedbæk Park-projekt, som altså kostede en række bevaringsværdige træer livet.

Bonava præsenterer her sit eget Vedbæk Park-projekt, som altså kostede en række bevaringsværdige træer livet.

Bonava levede ikke op til Rudersdal Kommunes tillid

En række bevaringsværdige træer måtte lade livet, da Bonava A/S opførte familierækkehuse i det såkaldte Henriksholm-projekt i Rudersdal Kommune

Af
Jesper Bjørn Larsen

Omfattende træfældninger og genplantninger og en del rasende borgere.

Det var de mildest talt utilsigtede konsekvenser for Rudersdal Kommune, da den gav grønt lys til det såkaldte Henriksholm-projekt, der også bliver kaldt Vedbæk Park-projektet.

Villabyerne har fået adgang til en aktindsigt, der viser, at det i 2017 gjorde særdeles ondt på en lang række bevaringsværdige træer, da Bonava A/S og Søllerød almene Boligselskab byggede henholdsvis 103 familierækkehuse og 51 almene lejeboliger.

Det er Bonava A/S, der har købt den tidligere DSB-grund øst for Charlottenlund Station og som står til at få lov til at bygge 106 lejligheder på grunden, der ligger klos op ad Forstbotanisk Have.

Aktindsigten i sagen fra Vedbæk viser, at områdechef for Byplan i Rudersdal Kommune, Birgitte Kortegaard, den 15. januar 2018 måtte give naboerne til byggeriet en dårlig nyhed:

"Udbygning af den nordøstlige del af Henriksholm-området og byggeriet af de vestlige etageboliger har haft utilsigtede konsekvenser for den eksisterende beplantning, herunder for en del af den bevaringsværdige beplantning," skrev hun.

I sin opremsning af de konkrete skader konkluderede Birgitte Kortegaard bl.a.:

"Ved adgangsvejen til det nordøstlige område er en plantning med bevaringsværdige ege- og bøgetræer fældet uden tilladelse. Kommunen er sindet at varsle et påbud om lovliggørelse ved genplantning, da kommunen ønsker en bevaring af de i lokalplanen udpegede træer."

Rasende borgere

Netop den skade var entydigt Bonavas ansvar, men adskillige rasende borgere gav også kommunen skylden for både den og de øvrige skader. Det varede ikke længe, før de for til tasterne og fyldte byplanchefens indbakke:

"Vi mener, at det er yderst kritisabelt, at kommunen ikke har ført tilsyn for at sikre ved rettidig omhu, at Lokalplanen ikke blev overskredet. Der er ikke blot tale om et enkelt bevaringsværdigt træ, men en betydelig del af fredskoven samt bevaringsværdige træer flere steder i bebyggelsen," skrev Lars Liengård Holten Møller 21. januar 2018.

"Hvor er det trist at bo i en kommune med så lidt respekt for borgerne, hvor både ansatte og politikere lader hånt om de løfter, der gives til den berømmede borgerdialog og de få pletter natur, der har gjort Vedbæk til noget særligt (...) Hvor var jeres tilsyn," spurgte Ellen Garde 29. januar.

Samme dag sendte Birte Margetli følgende svada mod Rudersdal Kommunes områdechef for Byplan, Birgitte Kortegaard:

"Det er en skandale. Jeg er godt klar over, at byggeriet har beskadiget rødderne, men det var jo netop meningen, at de skulle passe på, så træerne kunne bevares. (...) Det virker som om, der er nogle aftaler, der ikke er overholdt. Hvem fører dagligt tilsyn med det byggeri?"

Løfte blev ikke overholdt

Villabyerne har talt med Birgitte Kortegaard og stillet hende en række spørgsmål i sagen:

Birgitte Kortegaard, i forbindelse med udførelsen af Henriksholm-projektet kom Bonava da til at fjerne træer, som var bevaringsværdige?

"Ja."

Hvor var det præcist det skete, og hvor mange træer gik det ud over?

"Der blev fjernet ca. seks bøgetræer langs indkørslen fra Henriksholm Allé."

Levede Bonava efter jeres overbevisning op til den agtpågivenhed over for de bevaringsværdige træer, som de havde lovet jer på forhånd?

"Nej."

Som områdechef for Byplan i Rudersdal Kommune, hvad er dit bedste råd til Gentofte Kommune, inden Bonava som forventet skal opføre 106 lejligheder tæt på Forstbotanisk Have?

"Sørg for, at bevaringsværdige træer er opmålt præcist og indtegnet med deres nuværende krone forud for planlægning. Indskriv i lokalplan og byggetilladelse, at der ikke må ske ændringer inden for træernes nuværende krones udstrækning og at der inden byggearbejdernes påbegyndelse skal ske en indhegning af dette område."

Hvad skal Gentofte Kommune især være opmærksom på?

"Byggepladser arbejder ofte under tidspres, og hegningen forud for anlægsarbejdernes påbegyndelse kan være med til at sikre træerne mod indgreb, som kan beskadige dem væsentligt på rødder og krone."

Har lært af fejlene

I sidste uge kunne man på Villabyernes debatside læse, at direktør Claus Skytte fra Bonava på sit firmas vegne afviste at bære ansvaret for et billede af nogle træer med ødelagt rodnet. Direktøren undlod at nævne, at Bonava bar ansvaret for fældningen af en række andre bevaringsværdige træer.

Direktør i Bonava Claus Skytte indrømmer, at Bonava A/S begik fejl i forbindelse med udbygningen af Henriksholm. Fejl, der kostede en række bevaringsværdige træer livet. Men han understreger, at firmaet har lært af sine fejl og at de har indført en ny procedure, der tager større hensyn til bevaringsværdige træer.

Direktør i Bonava Claus Skytte indrømmer, at Bonava A/S begik fejl i forbindelse med udbygningen af Henriksholm. Fejl, der kostede en række bevaringsværdige træer livet. Men han understreger, at firmaet har lært af sine fejl og at de har indført en ny procedure, der tager større hensyn til bevaringsværdige træer.

Claus Skytte, kom Bonava til at fjerne træer, som var bevaringsværdige, i forbindelse med udførelsen af Henriksholm-projektet?

"Ja, der er sket fældning af bevaringsværdige træer i forbindelse med udbygningen af Henriksholm."

Hvordan skete det?

"Vi har lært af udbygningen af Henriksholm, og lavet en ny procedure, som kunne have forhindret, at det var sket på vores byggeri. Den nye procedure betyder, at vi, før byggeriet igangsættes, udpeger og dokumenterer relevante træer, der skal bevares. Derefter afmærkes og indhegnes træerne, så de beskyttes mod utilsigtet skade."

Jeg kan forstå, at I gik med til at genplante en række træer, er det korrekt forstået?

"Ja, vi har aftalt reetablering af bevaringsværdige træer med Rudersdal Kommune."

Hvilke garantier kan I give for, at I vil udvise et større hensyn, end tilfældet var i Rudersdal Kommune, til træerne i Forstbotanisk Have i forbindelse med et eventuelt kommende byggeri på grunden øst for Charlottenlund Station?

"Som nævnt har vi lavet en ny procedure, som vil blive anvendt i tilsvarende Bonava-projekter. Derudover lytter vi gerne til specialister indenfor området og tager ved lære af erfaringer fra andre byggerier."

Publiceret 22 January 2019 11:30