Tag posen med hjem og smid den i skraldespanden, lyder opfordringen. Foto: Mostphotos

Tag posen med hjem og smid den i skraldespanden, lyder opfordringen. Foto: Mostphotos

DEBAT: Stop med sorte plastposer i naturen

Af
Hans Jürgen Stehr

og Lea Gram, formand og medlem af DN Gentofte

I Danmarks Naturfredningsforening kæmper vi sammen med andre gode kræfter for, at vi kan få nedbragt forureningen med plast.

Vi arbejder også for, at den natur, vi har, fremstår righoldig og appetitlig - fri for helt overflødig forurening og affald.

Det er der ikke nogen, der har noget imod. Det er derfor mærkeligt, ja nærmest absurd, at nogen modarbejder disse gode intentioner ved - efter først at have opsamlet og puttet efterladenskaber fra deres hunde i de dertil indrettede sorte plastposer - henkaster disse i naturen. For eksempel i Charlottenlund Skov.

Det synes vi i al beskedenhed, man skulle lade være med.

Tag posen med hjem og smid den i skraldespanden. Og hvis det føles aldeles for ulækkert at have en fyldt pose i bilen eller i frakkelommen, så brug undtagelsesvis nødløsningen: drop posen og skub efterladenskaberne væk fra stien ud i bladene eller bundvegetationen med en pind eller andet egnet redskab.

Lorte nedbrydes, det gør plast ikke – heller ikke dem til hundeefterladenskaber.

Nogen vil mene, at problemet måske kunne løses med flere affaldsbeholdere i skoven eller i hvert fald ved indgangene til skoven. Det vil vi gerne tage op med Statsskovdistriktet.

Det ændrer dog ikke ved, at man som hundeejer har et ansvar for at rydde op efter sig og sin hund - uanset om der er en affaldsspand i nærheden eller ej.

Publiceret 04 February 2019 10:00