Berlingske har i en række artikler belyst bekymrende forhold på Børnecentret Camillehusene. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix

Berlingske har i en række artikler belyst bekymrende forhold på Børnecentret Camillehusene. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix Scanpix Denmark

Afsløringer om kritisable forhold på bosted får nu konsekvenser

Gentofte Kommune gennemfører en række tiltag for at rette op på flere alvorlige problemer, der er blevet dokumenteret hos Camillehusene, som er et bosted for handicappede børn og unge

Af
Signe Haahr Pedersen

Forstanderen er stoppet. Det samme er en leder på Gentofte Rådhus i kølvandet på, at det i løbet af de seneste måneder er kommet frem, at der hersker flere problematiske forhold på Camillehusene, som er et bosted for handicappede børn og unge på Bank Mikkelsens Vej.

Berlingske har i en række artikler belyst, hvordan stedet ikke lever op til gældende krav om blandt andet medicinhåndtering og viden om beboernes sygdomme og behandlingsbehov.

Men det, der har vakt mest opsigt, er, at ledelsen på Camillehusene flere gange har forsøgt at forsinke ambulancehjælp til akut syge beboere. Begrundelsen for at vente med at ringe 112, var, ifølge Berlingskes kilder, en bekymring for at undvære en medarbejder.

"Det gør jo helt ondt. Det er totalt uacceptabelt, og så er det i øvrigt en institution, som har haft økonomisk overskud gennem flere år," siger formand for Børneudvalget i Gentofte Kommune, Michael Fenger (K) til Villabyerne.

"Og jeg vil understrege, at det er blevet fortalt til alle medarbejdere i Gentofte Kommune, at børnene kommer først. Et argument om, at man sætter et økonomisk hensyn over børnenes ve og vel, er helt uacceptabelt," fortsætter han.

Skifter ledelse ud

Michael Fenger (K) og resten af Børneudvalget drøftede sagen på et udvalgsmøde i sidste uge. Her fremlagde forvaltningen en redegørelse, der både lister Camillehusenes problemer op - samt de initiativer, der nu sættes i værk for at råde bod på dem.

Redegørelsen rummer vurderinger fra både Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, som begge har udført en række tilsynsbesøg på bostedet i sensommeren og i efteråret 2018. Begge rapporter udtrykker bekymring for forholdene på Camillehusene, og Styrelsen for Patientsikkerhed placerer Camillehusene i kategorien 'Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden'.

Som konsekvens af det hele er både forstanderen for Camillehusene og lederen af 'Sociale Institutioner og Familiepleje' i Gentofte fratrådt. Af andre initiativer kan nævnes, at der skal der ske en opkvalificering af bostedets medarbejdere og vikarer, der udrulles et nyt system på stedet, som skal forbedre dokumentationspraksissen, og der tilknyttes en sygefaglig konsulent.

Vi må lære af vores fejl

Michael Fenger er tilfreds med de tiltag, der nu tages.

"Det er en ulykkelig og utilfredsstillende situation, som man nu har taget god aktion på og lavet nogle fornuftige handlingsplaner i samarbejde med Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed," siger han.

Hvordan kunne det her ske?

"Det vil jeg ikke spekulere i, og vi mener ikke, at der er lignende problemer på andre af kommunens områder. Det her ser jeg som et enkeltstående tilfælde. Nu må vi kigge fremad, og jeg er helt sikker på, at vi lærer af vores fejl."

I Gentofte Kommunes redegørelse af sagen fremgår det, at man "i den kommende tid vil vurdere ledelseskompetencerne i alle kommunens sociale institutioner, ligesom der vil være et særligt fokus på disse institutioners medicinhåndtering." Hvad det helt konkret indebærer, vil Michael Fenger ikke udtale sig om.

Kommunen var advaret

Alt imens føjes der flere og flere oplysninger til sagen om Camillehusene. Senest har Berlingske gennem en aktindsigt i Gentofte Kommune fundet ud af, at Gentofte Kommunes forvaltning allerede i sommer blev gjort opmærksom på bostedets bekymrende forhold. Aktindsigten viser, at kommunen blev advaret af to forældre og en medarbejder.

Til Berlingske erkender Gentofte Kommunes direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Anders-Peter Østergaard, at kommunens indsats for at løse problemerne langt fra har været tilstrækkelig.

"Det er afgørende, når en sag skal løses, at vi er gode til at inddrage forældre og medarbejdere i løsningen og derefter følge op. Der må jeg konstatere, at det er ikke sket i tilstrækkelig grad på Camillehusene. Det skal gøres bedre fremadrettet," siger han i en artikel bragt den 5. februar.

Camillehusene en døgnåben institution med pladser til 22 børn og unge.

FAKTA

Camillehusene er et døgntilbud med 22 pladser til børn og unge med særlige behov. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-23 år. Alle har varige funktionsnedsættelser inden for fysiske, intellektuelle og autistiske problemstillinger.

Mange er gangbesværede og benytter kørestol og andre hjælpemidler. Flere har ikke et verbalt sprog. Alle benytter skoletilbud på specialskole uden for Camillehusene.

Camillehusene har tre huse på Bank Mikkelsens Vej (Hus 7, 9 og 13). Institutionen er takstfinansieret.

Camillehusene havde i 2018 et budget på 25,8 mio. kr. og et overskud på 0,2 mio. kr.

Publiceret 12 February 2019 11:30