DEBAT: Vil man ikke bytte, må man flytte

Af
Jan Andersen

Ordrup Jagtvej 22 B

2920 Charlottenlund

Der har i månedsvis for ikke at sige årevis været en heftig debat angående Forstbotanisk Have og mulig generende nybyggeri samme sted.

DSB har afstået/solgt det for mange år siden erhvervede areal, som tidligere udgjorde en del af det oprindelige Botaniske haveanlæg, hvorpå kommunen nu har planer om en del nybyggeri af forskellig art. Jeg forstår udmærket, at mange borgere samt havens vennekreds kraftig har protesteret mod et eventuelt vækst- samt skyggegenerende byggeri i havens udkant.

Men ingen har indtil nu koncentreret sig om mulige alternative løsninger, såfremt byggeriet sluttelig bliver en realitet.

Såfremt alle protesterende reelt ønsker en videreførelse af Forstbotanisk have, behøver en sådan vel ikke nødvendigvis at være beliggende samme nedslidte sted. Både sjældne træer, buske og andre ikke almindelige vækster trænger vel også til fornyelse, så hvorfor ikke lade opgrave og flytte det, der endnu ikke har opnået et givent aldersniveau og hvor vækstens størrelse tillader det, til et nyt og jordfrisk areal. Dette sted kunne være blot få hundrede meter fra nuværende. Nemlig til den anden side af gaden i den sydlige del af slotsparken, som tillige vil gøre vækstflytningen lettere.

Alternativ vil et areal i forbindelse med renoveringen af det tidligere Danmarks Akvariums grundområde være en oplagt mulighed. Her vil der givetvis opstå lignende stor protestbevægelse fra gjaldende hundeluftere. Flyttefordelene vil derimod være legio og ulejligheden vil være minimal. I løbet af få år vil det nyplantede haveanlæg samtidig være en tro kopi af den tidligere.

Såfremt de mange protesterende donerede blot et par hundrede kroner hver, ville det danne grundlag for en “flytte”-fonds startkapital, Gentofte Kommune kunne retfærdigvis med god vilje også økonomisk støtte en egentlig flytning af Forstbotanisk haves anlæg til nye friske omgivelser.

Publiceret 14 February 2019 12:14

SENESTE TV