"Her for fire dage siden havde man åbenbart glemt denne naboservice, for pludselig var den lille vej underlagt Europark," skriver en læser om en lille vej, der pludselig har fået p-afgift. Arkivfoto

DEBAT: Parkeringskaos ved Charlottenlund Stationsplads

Af
Lars Bavnhøj

Rådhusvej 9

Fra Charlottenlund Stationsplads udgår en lille vej mod nord langs banelegemet. Mange må kende den, for her parkeres tæt, nogle gange grænsende til det kaotiske.

Langs den samme strækning ligger beboelsesejendommen Rådhusgården. Her er et halvt hundrede lejligheder, hvis beboere jo også bruger den lille vej til parkering.

Det er ikke helt uproblematisk at bo nærmest oven på en station. Der er i sådan et område en del ballade i aftentimerne, lige som højttaleranlægget kan være en udfordring. Banedanmark har ofte gjort sig den umage at skrive til hver enkelt beboer omkring vedligeholdelses-arbejder. Naboskabet er godt.

Her for fire dage siden havde man åbenbart glemt denne naboservice, for pludselig var den lille vej underlagt Europark.

Ikke at det det vil ændre den daglige brug af området på nogen måde. Man skal blot huske at sætte p-skiven - der er 10 timers fri parkering.

For beboere stiller sagen sig noget anderledes. Fra kl. 19-06 om morgenen er parkering helt enkelt forbudt - med mindre man har anskaffet sig en parkeringstilladelse. Den koster 450 kr./mnd. Tilladelsen gælder ikke til en bestemt afmærket plads. Det gælder også i weekenden.

Jeg skal slet ikke betvivle DSB/Banedanmarks/Europarks vilje og ret til at maksimere på driftresultaterne.

Det uvirkelige er, at man har udviklet en særlig parkerings-model, der alene retter sig mod 50 Charlottenlund-familier. Dette uden, at man har rettet henvendelse til disse familier.

Personligt har jeg kunnet parkere på den vej i over 30 år.

Jeg har dog ikke tænkt mig at betale 450 kr. om måneden for at deltage i dette lotteri. Min bil vil være at finde på de nærmeste uregulerede villaveje. Der er stadig muligheder eksempelvis på den østlige side af stationen - et område, der i forvejen er en voldsom strid om.

Mon ikke der vil komme yderligere 15-20 biler som bidrag til det almindelige kaos.

Publiceret 16 February 2019 10:00

SENESTE TV