Høslet ved Gentofte Sø. Arkivfoto

Høslet ved Gentofte Sø. Arkivfoto

DEBAT: DNs fredningskampagne er ikke misvisende

Af
Hans Jürgen Stehr,

formand DN Gentofte og medlem af hovedbestyrelsen

Pia Adelsteen (MF for DF og miljøordfører) skriver i seneste nummer af Villabyerne, at Naturfredningsforeningens fredningsevents søndag 20. januar, hvor DN markerede sin modstand mod Dansk Folkepartis forslag om ændrede regler for fredningssager, hviler på et noget misvisende grundlag.

Eventen blev holdt rundt omkring i hele landet, og i Gentofte samlede den over 100 mennesker. De var helt med på, hvad det gik ud på, og de kom, fordi de ikke var enige med Pia Adelsteen.

Der er ingen, der har påstået, at DF vil fratage DN muligheden for at foreslå fredninger.

Men DF vil indskrænke muligheden således, at DN kun kan foreslå en fredning, når man på forhånd er enig herom med kommunen eller staten.

Det ville betyde, at langt færre sager blev rejst, og det ville ikke være særligt demokratisk.

DN varetager naturens interesse i disse sager. Kommunen varetager sine og lodsejerne deres.

Både staten, kommunen og DN kan formelt foreslå fredninger, og så træffes afgørelsen af et uafhængigt Fredningsnævn, der hører alle parter, også lodsejerne, og afvejer alle interesser mod hinanden.

Dialog på forhånd er altid en god ting, og det vil DN gerne gøre endnu mere ud af.

Men at lade kommunen være overdommer på, om DN på naturens vegne i det hele taget kan stille et fredningsforslag, udelukker netop muligheden for en fordomsfri dialog og en uvildig vurdering af, hvilke interesser, der vejer tungest.

Og Folketinget har netop lovgivet om fredninger for at kunne bevare værdifuld natur for eftertiden. Til gavn for alle - uafhængigt af skiftende flertal i kommunalbestyrelser.

7 ud af 10 sager om fredning bliver foreslået af DN. Og af de sager, DN således tager initiativ til, ender 85 procent med, at Fredningsnævnet beslutter en hel eller delvis fredning.

Det illustrerer, at DN gennemgående har en afbalanceret og realistisk tilgang til, hvordan naturens interesser kan tilgodeses.

Pia Adelsteen har stor tillid til, at lokale borgere nok skal gøre deres stemme gældende. Det var der mange, der gjorde den søndag i januar, blandt andet de over 100 fremmødte borgere i Gentofte. Og de var enige om, at DFs forslag ganske enkelt ikke var godt for naturen.

Publiceret 17 February 2019 10:00