Den 14-årige blev overfaldet, da han sammen med kammerater fejrede blå mandag på Bakken.

Den 14-årige blev overfaldet, da han sammen med kammerater fejrede blå mandag på Bakken.

Skærpet straf for knivoverfald på Bakken

16-årig idømt fængsel i 3 år og 6 måneder samt udvisning af Danmark for grov vold på Dyrehavsbakken

Af
Mikael Østergaard

Landsretten afsagde den 15. februar dom i en sag, hvor en 16-årig pakistansk statsborger fra København SV var tiltalt for at have udøvet grov vold i form af bl.a. knivstik i brystregionen, højre balle og venstre balle på en 14-årig dreng, der sammen med andre unge fejrede blå mandag på Dyrehavsbakken.

Den tiltalte var mindre end to måneder før det aktuelle forhold blevet dømt for fire røverier, heraf tre med kniv, vidnetrusler og vold.

Ved landsrettens dom blev den tiltalte, der kom til Danmark som 7-8-årig, idømt en såkaldt fællesstraf på fængsel i 3 år og 6 måneder samt udvisning for bestandig. Landsretten lagde i den forbindelse bl.a. til grund, at der var tale om et groft, umotiveret overfald, hvor den forurettede havde været i livsfare.

Dommen er en skærpelse af byrettens dom, hvor tiltalte blev idømt fængsel i 2 år og 6 måneder samt alene blev tildelt en advarsel efter udlændingeloven. Den dom blev efterfølgende anket af statsadvokaten.

Publiceret 20 February 2019 13:33

SENESTE TV