Langt de fleste flygtningebørn klarer sig godt i skolen, men en restgruppe har behov for ekstra hjælp.

Langt de fleste flygtningebørn klarer sig godt i skolen, men en restgruppe har behov for ekstra hjælp.

Gentofte Kommune afsætter flere penge til at hjælpe udsatte børn

Mange flygtningebørn i Gentofte har det svært i skolen. En styrket indsats skal rette op på udviklingen

Af
Mikael Østergaard

Gentofte Kommune har gennem de sidste fire år, særligt grundet krisen i Syrien, modtaget ca. 100 flygtningebørn og børn i sammenførte flygtningefamilier.

Børn i alderen 6-13 år får tilbudt en plads i en velkomstklasse i op til to år, hvorefter de udsluses til almindelige klasser rundt om kommunens folkeskoler, hvor de i en periode får særundervisning på små hold 1-2 timer om dagen.

De fleste elever klarer sig godt, men pt. udviser 15 flygtningebørn så store tegn på mistrivsel og lavt fagligt niveau, at det giver anledning til bekymring for deres skolegang og for deres videre integration i det danske samfund. Endvidere forventes ca. 10 børn med lignende bekymringstegn at blive udsluset fra velkomstklasser inden for de næste to år.

På den baggrund foreslår Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at der afsættes 3,5 millioner kr. over en treårig periode til en særlig indsats for udslusede flygtningebørn. Målet er, at indsatsen skal styrke deres generelle læring, danskkundskaber og evne til at begå sig socialt blandt jævnaldrende i skolen og i fritiden.

Publiceret 22 February 2019 11:21

SENESTE TV