Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er ikke bleg for at tage æren for, at Helsingørmotorvejen i Gentofte er nævnt som et af de områder, blå blok prioriterer i forhold til støjbekæmpelse. Natascha Ancher er bare glad for, at der nu er en chance for, at der bliver gjort noget ved problemet. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er ikke bleg for at tage æren for, at Helsingørmotorvejen i Gentofte er nævnt som et af de områder, blå blok prioriterer i forhold til støjbekæmpelse. Natascha Ancher er bare glad for, at der nu er en chance for, at der bliver gjort noget ved problemet. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Borgerne i Gentofte kan måske se frem til mindre motorstøj

Hvis partierne i blå blok genvinder magten efter det kommende folketingsvalg, har de forpligtet sig til at bruge godt halvanden millarder kroner på bedre støjbekæmpelse, bl.a. ved Helsingørmotorvejen i Gentofte

Af
Jesper Bjørn Larsen

Én fugl i hånden er som bekendt bedre end 10 på taget, så måske er det for tidligt at sætte vand over til jubelkaffe på Resedavej og omegn. Men for borgerne langs Helsingørmotorvejen i Gentofte bliver den konstante susen fra trafikken måske snart nemmere at holde ud.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i hvert fald i deres stort anlagte plan for investeringer i landets infrastruktur - en plan som de præsenterede onsdag - lovet at bruge 1,6 millarder kroner på at bekæmpe støjgener langs statsvejnettet. Og et af de områder, der vil blive prioriteret er netop Helsingørmotorvejen i Gentofte.

Villabyerne er inviteret til at møde den konservative erhvervsminister Rasmus Jarlov på netop Resedavej, men om det lige bliver ud for den villavej, at der bliver lavet bedre støjdæmpning, tør han ikke love:

"Vi skal have undersøgt støjproblemerne grundigt, så jeg kan hverken sige, hvor vi præcist laver projektet, eller hvor mange penge, vi bruger her. Men det er vigtigt at prioritere det her område, for det er et af de mest støjplagede områder i landet. Og jeg kan også love, at arbejdet vil blive sat i gang i løbet af næste valgperiode, hvis blå blok stadig har magten efter valget," siger Rasmus Jarlov (K).

Ifølge Rasmus Jarlov er det hans fortjeneste, at der overhovedet er sat navne på de steder, hvor støjbekæmpning skal prioriteres.

"Tidligere har man haft støjpuljer, og så er projekterne blevet valgt ud fra politiske hensyn. For mig er det vigtigt at få sat navn på de steder, hvor det største behov er, så man sikrer, at det sker på et dybt sagligt grundlag."

Når den her plan er afhængig af, at blå blok genvinder sit flertal, er det så ikke bare en gang valgflæsk?

"Det kan man sige, men jeg synes ikke, det er en rimelig kritik. Vi agter at gennemføre det, det er en bindende aftale, men vi skal bare på den anden side af folketingsvalget. Også fordi puljen først er der fra 2021."

Jeg forstår godt, at "en velfungerende infrastruktur er afgørende for, at de private virksomheder kan skabe vækst", som du er citeret for i den pressemeddelse, aftaleparterne har udsendt, men det gør sig vel ikke gældende for støjafskærmning. Så hvorfor står du egentlig her?

"Jeg går også op i, at borgerne har det godt. Støj er en stor gene for de mennesker, der bor op ad de store veje. Det er vigtigt, at vi hjælper dem."

Men er du her som erhvervsminister eller som lokalt opstillet konservativ politiker?

"Jeg står her mest som en konservativ og lokalt valgt politiker. Hvis ikke jeg kæmpede for Gentofte, så var det her ikke kommet på dagsordenen. Jeg skammer mig ikke over at kæmpe for Gentoftes borgere. Det er sådan set meningen, at jeg skal kæmpe for min valgkreds," siger Rasmus Jarlov.

Mens vi taler, kommer Natascha Ancher, der bor på Resedavej 7, forbi. På trods af det uforsonlige bygevejr er hun ude at lufte familiens schæferhund. Hun er glad for at høre, at blå blok vil øremærke penge til støjbekæmpelse i Gentofte.

"Et bedre støjværn vil vi være meget interesseret i. Larmen fra motorvejen er en kæmpe gene, så jeg tror faktisk, beboerne i området ville være villige til at spytte i kassen og hjælpe med finansieringen, hvis det var nødvendigt," siger hun.

Publiceret 19 March 2019 11:22

SENESTE TV