Morten Bødskov og Rasmus Jarlov debatterede bl.a. uddannelse, udkantsdanmark og infrastruktur, da de mødtes til det debatmøde, Villabyerne var med til at arrangere. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Morten Bødskov og Rasmus Jarlov debatterede bl.a. uddannelse, udkantsdanmark og infrastruktur, da de mødtes til det debatmøde, Villabyerne var med til at arrangere. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Bødskov og Jarlov krydsede klinger i Hellerup

To markante erhvervspolitikere pudsede i sidste uge kampformen af hos Dampskibsselskabet Norden i Tuborgs gamle bryghus

Af
Jesper Bjørn Larsen

Man skal være både blind og politisk tonedøv for ikke at have bemærket, at valgkampen for længst er gået i gang - også selv om statsministeren endnu ikke har erklæret ballet officielt åbent.

Det var i hvert fald tydeligt at mærke, at formanden for Folketingets Erhvervsudvalg, Morten Bødskov (S), og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) havde både argumenter og mærkesager klar til de kommende krydsild, da de i begyndelsen af sidste uge stillede op til et politisk debatmøde arrangeret af Danske Rederier og Villabyerne.

Ordstyrer på det velbesøgte møde, der fandt sted hos Dampskibsselskabet Norden på Strandvejen 52 - Tuborgs gamle bryghus - var ansvarshavende chefredaktør for Villabyerne Claus W. Krogh. Og han lagde ud med at spørge de to kombattanter, hvilke visioner de har for det danske erhvervsliv.

"Jeg vil fjerne alt det bureaukrati, der gør livet surt for virksomhedsejerne. Jeg har erfaring med at drive egen virksomhed, så jeg ved, hvor meget vi trænger til at rydde op i regeljunglen og få et mere simpelt skattesystem," lød det fra Rasmus Jarlov.

Stemningen var afslappet, men argumenterne var skarpslebne, da Morten Bødskov (S) og Rasmus Jarlov (K) mødtes til debat. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Stemningen var afslappet, men argumenterne var skarpslebne, da Morten Bødskov (S) og Rasmus Jarlov (K) mødtes til debat. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Morten Bødskov benyttede sin indgangsreplik til at tale om behovet for stabilitet og dermed brede aftaler i Folketinget, når det gælder erhvervslivets interesser. Og så drejede han debatten ind på uddannelse.

"Jeg er meget bekymret over omfordelingsbidraget, der hvert år dræner vores uddannelsesinstitutioner for viden. Der skal investeres i viden og uddannelse, ikke mindst, når konkurrencen bliver stadigt hårdere. Man kan ikke bare fjerne to procent om året. Til sidst er der ikke noget tilbage," sagde han.

Erhvervsministeren forsvarede regeringens linje med, at der var underskud på statsfinanserne, da den kom til i 2015, og at der i øvrigt er udsigt til, at den årlige sparerunde stopper i 2022.

Ingen tvivl om S-linjen

En spørger i salen ville høre, om det ikke var på høje tid, i en periode med historisk høj beskæftigelse, at fjerne skoven af erhvervsfremmetilbud?

Det erklærede begge politikere sig villige til at se nærmere på.

Andreas Weidinger, konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte, var glad for at høre Morten Bødskov tale om sit partis overordnede linje for erhvervspolitikken. Men rosen kom med en torn:

"Jeg blev glad for at høre dig tale om stabilitet, Morten, men din partifælle Peter Hummelgaard Thomsen taler om at splitte bankerne op. Din formand, Mette Frederiksen, taler om at hæve aktiebeskatningen, hvilken linje skal vi egentlig forvente af S?"

"Jamen, du skal faktisk forvente det, vi siger," lød det bramfri svar fra Morten Bødskov.

Herefter kom debatten til at handle om, hvad man kan gøre for at bremse affolkningen af Danmarks tyndt befolkede egne.

"Jeg tror, man gik for vidt med de store reformer i 00'erne. Kommunalreformen og politireformen især. Der har simpelthen været for meget centralisering. For mange bærende funktioner er forsvundet fra de små bysamfund," sagde Morten Bødskov.

Rasmus Jarlov var ikke enig.

"Der sker en urbanisering i Danmark, og det er i øvrigt en global tendens. Det er jo ikke, fordi man har slået Ikast og Brande sammen til én kommune, at folk søger mod København og Østjylland."

En tur i trafikken

Eftermiddagens sidste slag stod om infrastrukturen. Rasmus Jarlov tog udgangspunkt i regeringens nyligt fremlagte plan, hvor den vil bruge 112 millarder på en lang række investeringer. Men Morten Bødskov savnede en plan for hovedstadens infrastruktur. Og han savnede et langt større fokus på den kollektive trafik.

"Det er jo i virkeligheden meget simpelt. Dér, hvor problemerne er størst, dér burde problemerne blive løst først," sagde han.

Erhvervsministeren benyttede lejligheden til at harcellere over den letbane, der er vedtaget uden om regeringen.

"Man bygger en letbane til 5 millarder kr., der vil påføre staten en ekstraregning på 8 mia. kr. Det giver absolut ingen mening. Den plan er kun blevet vedtaget for at tilfredsstille en række socialdemokratiske vestegnsborgmestre," lød hans svada.

Hvis hensigten var at hyle Morten Bødskov ud af den, lykkedes missionen ikke.

"Jeg synes, det er et fantastisk projekt. Jeg er godt klar over, at der har været oprør i Lyngby mod letbanen, men jeg tror, den bliver en kæmpe gevinst for miljøet."

Jovist, valgkampen er godt i gang.

Publiceret 22 March 2019 18:14

SENESTE TV