"Selvom vi har stadig større fokus på sundhed og lever længere, skal vi huske på, at fertiliteten biologisk set ikke forandres," skriver overlæge Bugge Nøhr. Modelfoto Bits and Splits - stock.adobe.com

Det Gode Liv: Ved du, hvordan man får børn?

Af overlæge og klinikleder Bugge Nøhr, fertilitetsklinikken, Herlev og Gentofte Hospital

Klumme Umiddelbart lyder det jo som et underligt spørgsmål. Selvfølgelig ved vi, hvordan man får børn. Men i dag er det ikke altid så ligetil at få ønskebørnene, og mange må søge hjælp. Der er brug for mere oplysning om fertilitet.

De fleste ved, hvordan man undgår at få børn. Det er vi blevet undervist i i skolen, og det er nok det, der har optaget mange i ungdomsårene. I dag er problemet imidlertid ikke så meget viden om de uønskede graviditeter.

Det er snarere den anden vej rundt, idet flere og flere - både par og enlige - har problemer med at blive gravide og få børn.

Desværre er det først, når familieplanlægningen ikke går, som man havde håbet, at man helt ufrivilligt stifter bekendtskab med den nedsatte fertilitet, og får et problem ind på livet, som kan komme til at fylde næsten alt i tilværelsen.

Selvom vi har stadig større fokus på sundhed og lever længere, skal vi huske på, at fertiliteten biologisk set ikke forandres. I mange tilfælde har vi her i fertilitetsklinikken succes med at hjælpe, men nogle gange må vi desværre også konstatere, at lige meget, hvordan vi griber sagen an, så kommer der ikke børn ud af det.

Det er 40 år siden, at det første reagensglasbarn kom til verden, og behandlingen af barnløshed udvikler sig hele tiden, men kvindens alder er fortsat vores største behandlingsmæssige udfordring.

Hvert 12. barn skal hjælpes på vej

I Danmark oplever 10 til 20 procent, at det er svært at blive gravid, og 10 procent kommer i behandling med enten insemination eller reagensglasbehandling. I dag er det hver 12. barn i Danmark, som kommer til verden som et resultat af fertilitetsbehandling.

Berlingske har netop offentliggjort tal, som viser, at Frederiksberg, København og flere nordsjællandske kommuner ligger i toppen på en ny opgørelse over, hvor flest børn kommer til verden efter fertilitetsbehandling. Det er således hvert 6. barn, der bliver født som følge af fertilitetsbehandling i disse områder.

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor tallene falder ud på den måde, men hovedårsagen er formentlig, at kvinder i de pågældende kommuner venter længere med at få børn, sandsynligvis på grund af hensynet til uddannelse og karriere.

Mange ved for lidt om fertilitet

Man bestemmer naturligvis suverænt selv, hvornår man vil gå i gang med at stifte familie. Men vi, der arbejder med fertilitet, er enige om, at der skal mere oplysning om fertilitet til, så man kan træffe sin beslutning om ’projekt børn’ på baggrund af viden og fakta.

Mange ved måske ikke, at kvindens fertilitet bliver ringere allerede fra 20-års alderen, at fertiliteten halveres fra 20 til 30 år, og at sandsynligheden for at få børn faktisk er meget lille allerede ti år før overgangsalderen indtræder hos kvinder.

I Region Hovedstaden har man taget konsekvensen af, at mange ved for lidt om fertilitet og ender som ufrivilligt barnløse. Regionen har finansieret en gratis rådgivning, hvor alle borgere i regionen - mænd, kvinder og par - kan få råd og vejledning om deres egen fertilitet. Formålet med rådgivningen er at værne om fertiliteten og forebygge barnløshed.

I rådgivningen møder vi mange forskellige spørgsmål. Mænd kan for eksempel være bekymrede over, om sædkvaliteten er i orden. Kvinder har måske haft underlivsbetændelse eller aborter og spekulerer på, om det har betydning for muligheden for graviditet.

Og så er der unge, der - med rette - spekulerer på, om de rent biologisk bliver for gamle til at stifte familie, hvis de først vil afslutte et studie og arbejde nogle år. Alt det kan man få undersøgt og tale vores læger i fertilitetsrådgivningen om.

Jeg kan kun opfordre alle, som ved, at de vil have børn på et eller andet tidspunkt, til at benytte sig af rådgivningen og søge viden om, hvordan det står til med frugtbarheden.

På den baggrund kan man måske blive klogere og træffe sine fremtidige valg på et mere velinformeret grundlag. Det handler i høj grad om at få skabt en bevidsthed om fertilitet og et realistisk billede af egen frugtbarhed.

Publiceret 12 April 2019 19:23

SENESTE TV