Mange skolebørn færdes dagligt på villavejen Ved Bommen til og fra skole og til og fra fritidsklubben på Bomporten. Foto: Signe Haahr Pedersen

Mange skolebørn færdes dagligt på villavejen Ved Bommen til og fra skole og til og fra fritidsklubben på Bomporten. Foto: Signe Haahr Pedersen

Hasarderet kørsel skaber frygt på villavej: "Risikoen for, at der ender børn på køleren, er stor"

Bilerne fræser dagligt med høj fart på Ved Bommen i Vangede, hvor skolebørn kører til og fra Bakkegårdsskolen. Beboere frygter, at det ender med en ulykke. Gentofte Kommune mener, problemet skal løses med kampagner og undervisning i trafikadfærd på skolerne

Af
Signe Haahr Pedersen

Da Marie Langhoff for halvandet år siden flyttede med sin mand og to små børn ind i en villa på Ved Bommen i Vangede, var der især én ting, hun glædede sig til. At bo i et roligt kvarter uden den massive trafik, de var vant til inde i København.

Men der gik ikke længe, før det gik op for Marie, at virkeligheden ikke levede op til forventningerne.

"Man kan høre det på lang afstand, at folk gasser op. Det sker flere gange dagligt. Vejen er bred og lige, og folk har ingen tålmodighed, og så kommer de altså med 80 til 100 km i timen," fortæller hun.

Der løber en cykel- og gåsti fra Bakkegårdsskolen, der munder ud ved Ved Bommen. Marie Langhoff oplever dagligt biler, der kører for stærkt, og hun frygter, at et barn en dag bliver ramt. Foto: Signe Haahr Pedersen

Der løber en cykel- og gåsti fra Bakkegårdsskolen, der munder ud ved Ved Bommen. Marie Langhoff oplever dagligt biler, der kører for stærkt, og hun frygter, at et barn en dag bliver ramt. Foto: Signe Haahr Pedersen

Ved Bommen forbinder Vangedevej med Lyngbyvejen, og så ligger den tre gader fra Bakkegårdsskolen. Fra skolen løber en cykel- og gåsti, der munder ud i Ved Bommen. Derfor færdes der her dagligt massevis af skolebørn, der er på vej til og fra skole eller over i fritidsklubben, som ligger på Bomporten.

Ved Bommen har ikke nogen cykelsti eller fodgængerovergang, så når børnene kommer fra skolestien, bevæger de sig direkte ud på vejen, og det gør ondt i maven på Marie, der har en datter på otte, som går i 2. klasse på Bakkegårdsskolen.

"Det er helt urimeligt at bo på en villavej så tæt på en skole og en fritidsklub, hvor der bliver kørt så hasarderet. Risikoen for, at der ender børn på køleren, er stor. Jeg ser det som et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke med et barn, fordi trafiksikkerheden her er så elendig," siger hun.

Voldsom overhaling

Et nyligt eksempel på harsarderet kørsel på Ved Bommen blev til historie her i Villabyerne. Onsdag den 3. april omkring kl. 15 overhalede en bilist en anden med høj fart, og da ham, der blev overhalet dyttede, standsede førstnævnte bilist og gik hen, åbnede bildøren til manden i den anden bil og slog ham.

"Den hændelse for nylig opdagede jeg ikke, fordi jeg er vant til, at der bliver kørt sådan på vejen," siger Marie, som blev så vred, da hun læste om den, at hun følte et behov for at råbe op.

"Da jeg så den artikel, tænkte jeg: Det kan ikke være rigtigt, at dette her foregår. Man kan køre 80 km/t og overhale på en villavej i et skoleområde, uden at kommunen vil gribe ind og samtidig afviser de blankt bekymrede borgeres henvendelser. Hvad skal der så til? En ulykke?"

"Man kan høre det på lang afstand, at folk gasser op. Det sker flere gange dagligt. Vejen er bred og lige, og folk har ingen tålmodighed, og så kommer de altså med 80 til 100 km i timen," fortæller Marie Langhoff. Foto: Signe Haahr Pedersen

Allerede i 2017, da Marie og familien flyttede ind i deres nye hus, tog hun kontakt til Gentofte Kommune med sin bekymring for trafiksikkerheden på vejen. Hun forklarede, at der bliver kørt med høj fart på vejen, og at lastbiler dagligt vælger at køre via Ved Bommen for at komme til og fra Lyngbyvej.

Kommunen sendte svar tilbage, som gjorde klart, at man havde stor forståelse for hendes bekymring, men at man fra kommunens side ikke mente, at Ved Bommen var belastet af trafik, og at "børn, som skal fra Bakkegårdsskolen til fritidsklubben har en alder, hvor de, hvis de er trænede i af færdes i trafikken, må forventes at kunne færdes alene på villaveje, herunder på veje med en trafik som Ved Bommen."

Derudover slog kommunen fast, at fremkommelighed også er vigtigt:

"Vi kan som kommune desværre ikke frede alle veje, selv om beboerne på de enkelte veje ville værdsætte dette. Hensynet til afviklingen af trafikken vægter også højt, og god trafikafvikling er til gode for alle borgere. Hvordan dette dobbelte hensyn til den enkeltes ønsker for egen vej såvel som den almene afvikling af trafikken bedst afvejes, er op til fagpersonalet i Vejmyndighedens professionelle vurdering," lød det blandt andet.

Fodgængerfelt og blinklys

Argumenterne fra kommunen gjorde Marie frustreret.

"Jeg opgav lidt, da jeg fik mailen. Jeg følte ikke, jeg kunne få dem i dialog, og at de var meget afvisende i deres svar. Jeg synes, det klinger hult, når man i kommunens trafiksikkerhedsplan siger, man især har fokus på hastighed, bløde trafikanter og veje tæt på skoler," siger hun.

Er det ikke forældres ansvar at lære børn om trafiksikkerhed?

"Det er det selvfølgelig. Jeg vil for enhver pris sørge for, at mit barn ved, hvordan man gebærder sig i trafikken. Jeg lader for eksempel ikke mit barn på otte cykle selv endnu. Men ligegyldigt om du er 10 år eller voksen, så har du ikke en chance, når der kommer en bil farende med 100 km i timen."

Ifølge Marie Langhoff kunne problemet løses ved at lave et fodgængerfelt ved skolestien eller et form for blinklys eller skiltning, der gjorde bilister opmærksomme på, at der færdes børn på vejen. En cykelsti eller indsnævringer, som der for nyligt er lavet på mange andre veje i området ville også gøre en stor forskel, siger hun og henviser til, at vejens bredde indbyder til høj fart.

"Vores eneste valg lige nu er at parkerer vores bil på vejen, så den bliver smallere, og folk tvinges til at sætte farten ned. Men det er jo ikke hensigtsmæssigt. Jeg har også overvejet at sætte krukker ud med planter i."

Lægger ikke børn til

Lidt længere nede ad Ved Bommen bor Trine Boysen. Hun flyttede hertil i november sidste år og kontaktede hurtigt både Gentofte Kommune og Nordssjællands Politi med samme bekymring som Marie Langhoff.

"Det, vi oplever, er, at der bliver kørt alt for stærkt, og det er ikke kun persontrafik, men også godskørsel. I dag kom der en kæmpe Netto-lastbil kørende, hvor der sidder en mand og taler i mobiltelefon. Og så er der alle de der små skolebørn, der pibler ud fra stisystemet, fordi de skal over i klubben. Det forstår jeg ikke, at man tør. Jeg har har sagt til mine børn, at de skal cykle på for tovet. Det er en uholdbar løsning, men jeg vil ikke lægge børn til," fortæller Trine Boysen, som har to børn på 10 og 14 år.

Når man bor i en by, er meget trafik så ikke et vilkår?

"Det kommer jo an på, hvad man vil. Alle retninger i samfundet går den anden vej. Man vil have børn og voksne til at cykle mere. Man kunne i det mindste sætte et blinklys op henne ved stien. Jeg synes bare, det ville være ubærligt for os alle sammen, hvis der skete noget. Det er os voksne, der må tage ansvar for vores børn, og det ansvar kan vi ikke tage med den situation, vi har på vejen nu. For de børn der. Det skriger til himlen, og vi er nødt til at påpege overfor komnunen, at det her ser alt for farligt ud."

Kommunen: Det er ikke en villavej

Gentofte Kommunes park- og vejchef Henning Uldal kender godt til bekymringerne om trafiksikkerheden ved Ved Bommen.

"Gentofte Kommune har fået enkelte henvendelser om trafiksikkerheden på Ved Bommen – senest vinteren 2018, og derfor har vi iværksat trafiktællinger på Ved Bommen, som blandt andet måler antal køretøjer og deres hastighed. Resultatet foreligger i løbet af maj," fortæller han i et skriftligt svar til Villabyerne.

Han understreger, at dét, at Ved Bommen forbinder Vangedevej og Lyngbyvej, gør den vigtig i forhold til det generelle pres på trafikken i området.

"Selvfølgelig tager Gentofte Kommune trafiksikkerheden alvorligt. Det er blot samtidig vigtigt at have for øje, at Ved Bommen fungerer som en vigtig forbindelsesvej mellem Lyngbyvej og Vangede-området, og vejen kan ikke sidestilles med en lokal villavej," skriver han.

Med hensyn til de mange skolebørn, der færdes på vejen, siger Henning Uldal, at alle veje i Gentofte Kommune reelt kan karakteriseres som skoleveje, fordi der er frit skolevalg. Kommunens fokuserer derfor på vejene, der ligger tættest på skolerne, forklarer han og gør klart, at kommunen samarbejder med Bakkegårdsskolen om trafiksikkerhed:

"Det vil til enhver tid være forældrenes, lærernes, pædagogernes og andres voksnes opgave – også i forbindelse med skolens trafikpolitik – at lære børnene at færdes i trafikken. Gentofte Kommune har i et godt samarbejde med Bakkegårdsskolen udviklet en vejledning, som indeholder information om de trafikale forhold omkring skolen. Vejledningen sender også et signal fra skolelederen om, hvordan god trafikantadfærd bør være omkring skolen."

Det er også gennem skolen, at løsningen på Ved Bommens trafikproblem blandt andet skal findes, mener Henning Uldal, der afviser Marie Langhoff og Trine Boysens forslag om fodgængerfelt og skiltning.

"Gentofte Kommune vurderer ikke umiddelbart, at et forgængerfelt ved stien, en cykelsti på Ved Bommen, bump eller skiltning er brugbare løsninger. Gentofte Kommune peger i stedet på kampagner målrettet hastighed og fortsat fokus på undervisning i trafikadfærd på skolerne som de bedste løsninger," skriver han.

Publiceret 15 April 2019 19:36