Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange bilister, der på det pågældende sted nåede at få en parkeringsbøde. Modelfoto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange bilister, der på det pågældende sted nåede at få en parkeringsbøde. Modelfoto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix Ritzau Scanpix

DSB gav grønt lys til ulovlige P-skilte i Charlottenlund

DSB indledte et samarbejde med EuroPark om parkeringsrestriktion ved Charlottenlund Station, men glemte at spørge kommunen om lov først

Af
Jesper Bjørn Larsen

I begyndelsen af året opdagede flere Charlottenlund-borgere, at der stod EuroPark-skilte på arealet nord for Charlottenlund Station langs med banelegemet, og en protest tikkede ind hos Gentofte Kommune.

"Det var så dejligt at kunne parkere frit ved Charlottenlund Station på det lille vejstykke - parallelt med Rådhusvej - langs banelegemet, hvis man havde tungt grej (idet vi ellers altid cykler eller spadserer til stationen) og et ærinde i centrum og tog toget! Men den glæde er nu en saga blot," skrev Karsten og Lajla Hjorth 4. marts i en mail til borgmester Hans Toft.

En lille måned senere - den 3. april - fik parret svar fra Gentofte Kommune:

"Skiltningen var opsat på DSB’s foranledning uden tilladelse fra Gentofte Kommune. Derfor blev DSB den 8. februar 2019 påbudt at nedtage eller overdække skiltene. DSB har efterfølgende efterkommet påbuddet samt indsendt ansøgning om tilladelse til indførelse af parkeringsrestriktioner og skiltning. Sagen er pt. under behandling i Park og Vej," skrev park- og vejchef Henning Uldal på vegne af teknisk direktør Lis Bjerremand.

Villabyerne har henvendt sig til Gentofte Kommune for at få uddybet sagen. Vi vil f.eks. gerne vide, hvor længe de ulovlige skilte stod, hvor mange bøder, der nåede at blive uddelt ulovligt og om de borgere, der måtte have fået en bøde på det pågældende sted kan se frem til at få deres penge tilbage?

Det har på trods af flere henvendelser ikke været muligt at få park- og vejchef Henning Uldal i tale, men han gentager nærmest ordret sit tidligere svar til Karsten og Lajla Hjorth i en mail til os:

"Efter henvendelse fra borgere har Gentofte Kommune den 8. februar 2019 påbudt DSB at fjerne eller overdække skilte med parkeringsrestriktioner på et areal nord for Charlottenlund St., fordi Gentofte Kommune ikke forinden havde givet tilladelse til opsætning af skilte. DSB har efterfølgende efterkommet påbuddet, og Gentofte Kommune har nu modtaget en ansøgning fra DSB, som Park og Vej er i gang med at behandle. Det er endnu for tidligt at sige noget om det videre forløb. Angående eventuelt udskrevne parkeringsafgifter har DSB tilkendegivet overfor Gentofte Kommune, at disse vil blive refunderet."

DSB beklager

Niels Dam, chef for Bygherre & Entreprise i DSB, er ked af den opståede situation.

"DSB beklager, at vores samarbejdspartner Europark desværre opsatte skiltene uden, at der var indhentet tilladelse fra kommunen. Ved Charlottenlund Station er der mangel på bil-parkeringspladser for vores kunder - de togrejsende. Da DSB fik formaliseret ejerskab til arealet, forsøger vi at finde en ordning, som tilgodeser togrejsende i dagtimerne og andre med mulighed for at parkere over natten."

Hvorfor er der ifølge DSB behov for parkeringsrestriktioner på det pågældende sted?

"Som udgangspunkt er disse pladser forbeholdt de togrejsende, vores kunder. Alle parkeringspladser er optaget omkring stationen, så der ikke er ledig kapacitet til vores kunder – de togrejsende på disse pladser. Det skal ordningen hjælpe til."

Ifølge Niels Dam stod de ulovlige skilte i cirka to uger. DSB har på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvor mange bøder, Europark nåede at uddele. Niels Dam bekræfter, at de borgere, der måtte have fået en bøde af Europark på stedet kan få deres penge retur.

Publiceret 16 April 2019 11:41

SENESTE TV