HIK er ikke alene Gentoftes største idrætsforening, men også den lokale forening, der er vokset mest i medlemstal i det forgangne år. Det er bl.a. HIK's pigeafdeling, der har oplevet en stor medlemsvækst. Billedet stammer fra sidste sommer, hvor en af Danmarks bedste kvindelige landsholdsspillere, Nadia Nadim, kiggede forbi træningsbanerne på Maglegårds-anlægget. Arkivfoto

HIK er ikke alene Gentoftes største idrætsforening, men også den lokale forening, der er vokset mest i medlemstal i det forgangne år. Det er bl.a. HIK's pigeafdeling, der har oplevet en stor medlemsvækst. Billedet stammer fra sidste sommer, hvor en af Danmarks bedste kvindelige landsholdsspillere, Nadia Nadim, kiggede forbi træningsbanerne på Maglegårds-anlægget. Arkivfoto

Idrætslivet i Gentofte tiltrækker flere medlemmer

Samlet set oplevede Gentofte Kommunes idrætsforeninger en fremgang på 577 medlemmer i løbet af 2018

Af
Jesper Bjørn Larsen

Der er noget, der tyder på, at danskerne har taget budskabet om den vigtige daglige motion til sig. Der er i hvert fald stadig flere, der melder sig ind i en af idrætsforeningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) - også her i Gentofte.

Fra 2017 til 2018 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 577 medlemmer frem, så der nu er 32.514 medlemmer fordelt på kommunens 83 foreninger, viser de seneste tal.

”Vi glæder os over den flotte fremgang, der er i foreningsidrætten, og den viser, hvor vigtig idrætsorganisationernes fælles indsats i 'Bevæg dig for livet'-samarbejdet er. Vi har arbejdet for, at klassiske idrætter også kan være fleksible motionstilbud, der kræver mindre forpligtelse af udøveren, og det er noget, mange danskere heldigvis har taget til sig,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI, i en pressemeddelelse.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger. Tallet er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

Det er især fitness, tennis, floorball, kano & kajak og fodbold, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Slet ikke i mål

Gentofte Kommune er en af to såkaldte visionskommuner, som DGI og DIF arbejder særlig tæt sammen med for at få endnu flere idrætsaktive danskere og på den måde hjælpe med at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Og barren er faktisk sat så højt, at den nuværende medlemsfremgang helst skal få vokseværk:

"Trods medlemsfremgangen i Gentofte skal vi yde en endnu større indsats for at realisere de målsætninger, som vi har sat i samarbejde med kommunen i regi af 'Bevæg dig for livet'-visionen. Hvis disse ambitiøse mål skal opfyldes, skal foreningsdeltagelsen stige noget mere markant i de kommende år," siger Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn.

En af de idrætsforeninger i Gentofte, som har oplevet stor vækst og interesse, er SISU Basketball Klub, som har haft en medlemsstigning på 120 medlemmer fra 2017 til 2018, så de i dag har 854 medlemmer.

"Vi ligger i en visionskommune, og vi har et godt og tæt samarbejde med Gentofte Kommune. Det har udmøntet sig i forskellige projekter, som vi sætter i søen sammen. I det ligger også, at der er blevet bygget en Gentoftehal, som vi flyttede ind i i 2016. Siden da er vores medlemstal kun steget og ret voldsomt faktisk med omkring 100 medlemmer om året," fortæller Jesper Stadil, formand for SISU Basketball Klub.

Anders-Peter Østergaard, direktør for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune, kalder medlemstilstrømningen til Gentoftes idrætsforeninger for "meget glædelig":

"Det er den retning, vi gerne vil gå i forhold til, at flest mulige borgere er fysisk aktive. Vores ambition er jo, at alle borgere i Gentofte skal bevæge sig mindst én time hver dag, så visionskommune-samarbejdet med DGI og DIF understøtter de mål, vi i forvejen har sat os i vores idræts- og bevægelsespolitik," siger han til Villabyerne.

En fin nvestering

Anders-Peter Østergaard har tre bud på, hvorfor 577 flere Gentofte-borgere har meldt sig ind i en idrætsforening.

"Vi har et godt samarbejde mellem klubber, frivillige, kommercielle aktører og kommunen, som har skabt gode vilkår for lokalidrætten i Gentofte. Den politiske prioritering har været der til at udvikle de fysiske faciliteter, og endelig prioriterer vi kvaliteten i den daglige drift, f.eks. ved vedligeholdelse af faciliteterne. Vi sørger for, at vores haller fremstår ordentlige og pæne."

Ifølge direktøren for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid har Gentofte Kommune i en årrække foretaget markante investeringer på idrætsområdet, senest i budgettet for 2019-2020 ved at afsætte 150 millioner kr. til en ny svømmehal.

Som visionskommune får Gentofte Kommune 250.000 kr. om året af DGI og DIF, og de penge bliver bl.a. brugt til at give borgerne mulighed for at afprøve idrætsgrene uden beregning via Kom-og-vær-med-aktiviteter samt nye samarbejder som f.eks. familiebasket i SISU og motionshold for 60+ i Jægersborg Boldklub. Og målet er meget ambitiøst: 80 procent af de voksne mellem 16 og 80 år skal dyrke idræt, sport eller motion i 2022, i dag er tallet cirka på 75 procent.

"Motion fremmer trivsel, sundhed og læring, så både på kort og lang sigt," siger Anders-Peter Østergaard.

Fremgang i medlemstallet

I Gentofte var der i alt 32.514 medlemmer fordelt på 83 idrætsforeninger i 2018 (under DGI og DIF).

Det var en fremgang på 577 medlemmer i forhold til 2017.

De fem største idrætsforeninger i Gentofte Kommune (med det nye medlemstal samt væksten fra 2017-2018 i parentes):

  Hellerup Idræts Klub - HIK: 3.942 (+527)

  Lyngby og Gentofte Gymnastik: 3.705 (-207)

  Gentofte Svømmeklub: 2.747 (+86)

  Skovshoved Idrætsforening - SIF: 2.349 (+41)

  Kongelig Dansk Yachtklub - KDY: 1.835 (-31)

De fem foreninger i Gentofte, der har oplevet den største medlemsfremgang fra 2017-18:

  Hellerup Idræts Klub - HIK: (+527)

  SISU Basketball Klub (+120)

  Gentofte Svømmeklub (+86)

  Gentofte-Vangede Idrætsforening (+83)

  Ishockey Club Gentofte (+74)

Kilde: medlemstal.dk

Publiceret 23 April 2019 11:13

SENESTE TV