Gentofte Kommunes omgørelsesprocent for klagesager på børnehandicapområdet ligger langt højere end landsgennemsnittet. Foto: Sophia Juliane Lydoplh / Ritzau Scanpix

Gentofte Kommunes omgørelsesprocent for klagesager på børnehandicapområdet ligger langt højere end landsgennemsnittet. Foto: Sophia Juliane Lydoplh / Ritzau Scanpix Scanpix Denmark

For mange fejl i sager med handicappede børn i Gentofte Kommune

I 2018 behandlede Ankestyrelsen 42 klagesager vedrørende handicappede børn i Gentofte Kommune. 64 procent af sagerne blev enten sendt retur på grund af fejl i sagsbehandlingen eller den handicappede fik medhold. Formanden for Danske Handicaporganisationer finder den høje omgørelsesprocent alarmerende. "Det er meget alvorligt og skal ses på med det samme," siger han

Af
Kathrine Albrechtsen

Der sker for mange fejl i Gentofte Kommunes sagsbehandling på børnehandicapområdet. Det bevidner tal fra Ankestyrelsen.

De nyeste tal fra 2018 viser, at af de 42 klagesager, som blev behandlet, omgjorde styrelsen kommunens afgørelse i 64 procent af dem. Enten blev der givet medhold til den handicappedes klage, eller kommunen blev bedt om at genoptage sagen på grund af mangelfuld sagsbehandling. Året forinden lå det tal på 70 procent.

Gentofte Kommunes omgørelsesprocent ligger langt højere end landsgennemsnittet, som er på 48 procent.

I Danske Handicaporganisationer er formand Thorkild Olesen bekymret over kommunens høje tal i både 2017 og 2018.

"Det er meget alvorligt og skal ses på med det samme," siger han, som mener, at det er et ressourcemæssigt spørgsmål.

"Den høje omgørelsesprocent i Ankestyrelsen kan skyldes, at kommunen ikke afsætter nok sagsbehandlingsressourcer, så de bliver ordentligt belyst. Ofte har kommuner heller ikke viden nok om de konkrete handicaps til at løse opgaverne. Hvis familier ikke får den rette hjælp og støtte, er de i risiko for at blive ødelagt eller gå i stykker. Det er alvorligt for familien, som skal kæmpe for deres rettigheder, og det kræver meget energi at køre ankesager og kæmpe med kommunen, og det kan gå ud over parforholdet eller de andre søskende i familien," siger Thorkild Olesen.

Lever i uvished

Når sager kører i Ankestyrelsen, kan de tage op til et år, før familien får svar.

"De lever i uvished og er nødt til at klare sig, selvom de mangler den hjælp, hvilket kan være meget udfordrende. Og hvis de så endelig får medhold, får familien aldrig kompensation for det tabte. Det er noget af det, som vi synes, er problematisk. At når man anker en beslutning, får man aldrig den hjælp tilbage. Familien har gået i ventetiden med alle problemerne, mens kommunen blot har sparet pengene," siger Thorkild Olesen.

Hans Rasmussen, som er lokalformand for Danske Handicaporganisationer i Gentofte, er heller ikke tilfreds med den høje omgørelsesprocent.

"Det er ikke godt nok og viser, at kommunen måske ikke tager tilstrækkeligt ved lære af de hjemviste sager. Bag omgørelsesprocenten gemmer der sig et mørketal. For min mistanke er, at det er langt fra alt, der bliver anket. Det dilemma, du har som familie, er, at kommunen er din samarbejdspartner - også efter en anke, og derfor tænker du dig om to gange, før du anker – for hvordan vil det påvirke dit barns liv? Endelig er det et stort arbejde at anke. Langt de fleste familier er i forvejen hårdt presset med at få dagligdagen til at hænge sammen, og de har derfor ikke det tilstrækkelige overskud," siger han.

Villabyerne har gjort store anstrengelser for at få familier med handicappede børn til at stille sig frem for at fortælle om deres erfaringer på området. Men ingen har haft lyst til at stå frem af frygt for at skade deres sagsbehandling i kommunen.

Svært at rekruttere

Chef for Børn og Familie i Gentofte Kommune, Steen Bager, understreger, at de arbejder på at få omgørelsesprocenten ned.

"Vi har nu hentet ekstern ekspertise ind, da det er et meget komplekst område at arbejde med. De afgørelser, Ankestyrelsen træffer, bliver retsgivende for kommende afgørelser hos os, og vi justerer hele tiden vores praksis efter dem. Men det skal ikke underkende, at vi har en ambition om at komme ned på mindst landsgennemsnittet i omgørelsesprocent - og helst også mindre," siger han.

November 2018 blev der oprettet en ny lederstilling, som fremover specifikt varetager handicapområdet, hvor kommunen hvert år træffer afgørelser i 500 sager.

"Det kan være svært at rekruttere medarbejdere med erfaring på det her område. Det er også en af forklaringerne på den høje omgørelsesprocent. For der er mange juridiske spidsfindigheder på handicapområdet, som kræver indgående viden, og vi kan se med afgørelserne i 2018, at størstedelen er hjemvist til fornyet behandling hos os, fordi der har manglet oplysninger," siger Steen Bager.

Omfattende genopretning

Når Ankestyrelsen fastsætter omgørelsesprocenten, har de to begreber; 'Ændring', hvor styrelsen er uenig i afgørelsen og ændrer den. I 'Hjemvisning' tager Ankestyrelsen ikke stilling til sagen, men vurderer, at der mangler væsentlige oplysninger i en sag, og derfor beder myndigheden om at genoptage sagen og afgøre den på ny. Af de 42 klagesager i 2018 blev 10 procent af kommunens afgørelser ændret, mens 55 procent af dem blev hjemvist med mangler. I 2017 tog styrelsen stilling til 27 klager, hvor de i 44 procent af dem gav medhold til den handicappede, mens kommunen i 26 procent af sagerne havde fejl i sin sagsbehandling.

I 2016 lå omgørelsesprocenten under landsgennemsnittet på 40 procent. Hvorfor er der sket en voldsom stigning i de her år?

"Vi har haft en ret omfattende genopretning, som har betydet, at der er fulgt tæt op i alle sager. Det kan være i den forbindelse, at der er sket en stigning i klager fra forældre, som ikke er enige med revurderingerne. Men vores målsætning er ikke at have en høj omgørelsesprocent, og derfor arbejder vi målrettet på at få den ned. Vi har planlagt temadage for vores medarbejdere, hvor der kommer en ekspert ud, der skal gennemgå afgørelser med særlig opmærksomhed på klagesager fra Ankestyrelsen. Den kompetenceudvikling regner vi med at kunne se resultaterne af i 2019," siger Steen Bager.

Publiceret 24 April 2019 11:12

SENESTE TV