I Gentofte Kommune hænger der lige nu i alt 500 valgplakater med Kim Valentin fra Venstre. Foto: Signe Haahr Pedersen

I Gentofte Kommune hænger der lige nu i alt 500 valgplakater med Kim Valentin fra Venstre. Foto: Signe Haahr Pedersen

Kim Valentin smiler til dig 250 gange på Jægersborg Allé: "Kunne man ikke udvise bare en smule mådehold?"

Læsere af Villabyerne mener, der hænger lige lovlig mange valgplakater på især Jægersborg Allé. Nu tager Venstre-kandidat nogle af sine ansigter ned igen

Af
Signe Haahr Pedersen

"Sommeren står på spring, og vores dejlige Jægersborg Allé viser sig fra sin smukkeste side. Også valget til EU nærmer sig. Men, ærlig talt, Venstre, kunne man ikke udvise bare en smule mådehold?"

Sådan lyder en af de læserhenvendelser, Villabyerne i denne uge har modtaget om de mange valgplakater, der lige nu hænger rundt omkring i Gentofte Kommune i anledning af europaparlamentsvalget den 26. maj.

Særligt et ansigt smiler til de forbikørende. Venstres Kim Valentin. Han har i alt 500 plakater hængende i Gentofte, 250 af dem på Jægersborg Allé.

"Jeg har lavet en aftale om, at vi hænger plakater op i kommunen, så man ikke er i tvivl om, at jeg stiller op dér. Jeg stiller både op til europaparlamentsvalget og til folketingsvalget, og det her område er vigtigt for mig. Grunden til, at mine plakater især hænger på Jægersborg Allé og på Klampenborgvej, er, at det er steder, hvor man kan hænge plakater mange steder, men jeg har da hørt fra folk, der synes, at der hænger lidt mange af mig," siger Kim Valentin.

Derfor har han besluttet sig for at tage 75 af plakaterne ned igen.

"Også fordi, det vil klæde området, at der er andre end mig, der hænger der," siger han og tilføjer, at nu, hvor der er udskrevet folketingsvalg med afholdelse den 5. juni, varer det ikke længe, før endnu flere politikere plastres op på lygtepæle og træer.

"Når jeg tager nogle af mine ned, kommer der sandsynligvis bare nogle nye op. Jeg har lavet mine plakater, så de faktisk dækker begge valg, da jeg tænkte, det ville være spild først at hænge én omgang plakater op og så nogle nye lige efter."

På en lygtepæl på Bernstorffsvej er Kim Valentin også stærkt repræsenteret. Foto: Signe Haahr Pedersen

På en lygtepæl på Bernstorffsvej er Kim Valentin også stærkt repræsenteret. Foto: Signe Haahr Pedersen

Nogle læsere har spurgt til, om plakaterne på Jægersborg Allé bryder reglerne for, hvordan valgplakater må hænge. Det gør de ikke, oplyser Gentofte Kommune.

Bliv klogere på reglerne for valgplakatophængning herunder:

Valgplakater må ophænges på: Master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater må ikke ophænges på: Motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t, i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder, på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr, på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign., nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten, lavere end 2,3 meter over direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten, højere end 1,5 meter under laveste elførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.

Valgplakater må tidligst ophænges kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen. Ved folketingsvalg må ophængningen af valgplakater ske umiddelbart efter valgets udskrivelse, dog tidligst kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen. Valgplakater skal være nedtaget senest 8 dage efter valgdagen. Nedtagningen af valgplakater omfatter også nedtagning af midler til fastgørelse af valgplakater (strips og spyd) og skal være tilendebragt ved døgnets afslutning.

Kommunen eller politiet kan straks nedtage valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Kilde: Gentofte Kommune

Publiceret 09 May 2019 18:06

SENESTE TV