Palladiumkomplekset med Hellerup Fægteklub, Hellerup Sejlklub og til venstre Hellerup Roklub.

Palladiumkomplekset med Hellerup Fægteklub, Hellerup Sejlklub og til venstre Hellerup Roklub.

Store ændringer på vej i Hellerup Havn

Lokalplanforslag vil give bedre rammer og faciliteter for Hellerup Sejlklub, Hellerup Fægteklub og Hellerup Roklub

Af
Mikael Østergaard

Staudehaven, tennisbaner, legeplads, Rosenhaven, joller og sejlskibe, moler og fyrtårn. Jo, der er dejligt ved Hellerup Havn, der også rummer kajakklub, roklub, sejlklub og fægteklub.

Hellerup Sejlklub og Hellerup Fægteklub holder til i Palladiumkomplekset, der blev designet til filmstudie og ikke til idrætsaktiviteter. Desuden er der konstateret sætningsskader i den gamle bygning, som derfor skal stabiliseres. Samtidig har de to klubber sammen med naboerne fra Hellerup Roklub fremsat ønsker om bygningsmæssige forandringer og forbedring af deres faciliteter.

Ønskerne er blevet hørt af politikerne på rådhuset, og Gentofte Kommune har sendt et forslag til lokalplan for området i offentlig høring frem til 29. august 2019. Lokalplanforslaget indeholder mulighed for nybygninger til fægteklubben og roklubben samt forbedring af adgangsforholdene til sejlklubben.

Der holdes borgermøde på Gentofte Rådhus torsdag den 15. august kl. 19, hvor alle er velkomne.

Roerne ønsker nyt klubhus

I 2008 var Hellerup Roklub en hensygnende klub med kun 170 medlemmer, og de sportslige aktiviteter blev stadig færre. På den baggrund blev det besluttet at igangsætte en ambitiøs plan for udvikling af klubben - sportsligt, socialt og medlemsmæssigt. Løsningen blev en udbygning med en større bådehal, et træningslokale på 1. sal og en ny badstuebygning.

Det havde den ønskede effekt, idet klubben voksede til 350 medlemmer, hvilket er grænsen for, hvor mange der hensigtsmæssigt kan håndteres med hensyn til udstyr og organisation.

Tilmed er det gamle klubhus fra 1932, som klubben selv ejer, nedslidt, og det samme gælder tilbygningen i gasbeton fra 1962. Desuden er bade- og omklædningsfaciliteterne for små og dårlige.

Hellerup Roklub ønsker at rive det gamle klubhus ned og opføre et nyt og større.

”Det er vigtigt at slå fast, at det påtænkte nye klubhus skal skaffe bedre forhold for medlemsskaren, som den ser ud nu. Vi har ikke planer om at øge medlemstallet, men behov for plads til at øge kvaliteten af klubbens liv på alle fronter. Specielt om vinteren slår vores klubhus ikke til," siger formand Arne Månsson.

Sejlerne ønsker bedre adgangsforhold

I Hellerup Sejlklub er det primære ønske bedre adgangsforhold for handicappede i form af en elevator. Restauranten ligger nemlig på 1. sal, og her kan handicappede i dag ikke komme op. Og så vil klubben gerne have en svalegang på ydersiden af 1. sal, så man får bedre adgang til lokalerne.

”Det er forholdsvis ydmyge ønsker, men vi ville være et skarn, hvis vi klagede over forholdene. Vi er tre klubber samlet på et lille areal, og kan vi finde en fælles helhedsløsning for denne aktivitets-oase, vil det være optimalt," siger formand Simon Mørup-Petersen, der også har et fælles ønske med Hellerup Fægteklub og Hellerup Roklub om bedre faciliteter til vægttræning og fysisk træning.

Fægterne ønsker flere piste og et klublokale

Hellerup Fægteklub flyttede fra Kildeskovshallen til Palladiumbygningen i 1991. Her indrettede man sig på et ubenyttet tørloft over sejlklubben, som blev isoleret og sat i stand.

I 2006 blev der lagt nyt gulv og etableret 10 pister med moderne elektroniske apparater.

Helt tilbage i 2007 satte formanden for Hellerup Fægteklub, Hans von der Osten, og den daværende formand for Hellerup Sejlklub de første streger til nye og tidssvarende rammer. Men planen løb af forskellige grunde ud i sandet, blev senere taget op igen og nu synes drømmen om flere piste – 10 konkurrencepiste og 10 træningspiste - bedre omklædningsrum og et klublokale tæt på.

”Lokalplanforslaget viser ganske vist ikke et klublokale til sociale aktiviteter, så fægterne får et hyggeligt sted at opholde sig, men det må være en fejl. Så det skal nok blive justeret til. Vi har et godt samarbejde med Gentofte Kommune, så jeg er superoptimist,” siger Hans von der Osten, formand fra 1991 til 2016 og i dag ansvarlig for Palladium-projektet.

Publiceret 28 June 2019 11:16