Bøjet autoværn ud for Klampenborgvej. Foto: Gry Brøndum

Bøjet autoværn ud for Klampenborgvej. Foto: Gry Brøndum

Gentofte topper ulykkesstatistik

Nordsjællands Politi: Fleste dræbte og tilskadekomne per kilometer vej i Gentofte Kommune

Af
Gry Brøndum

Der holdt en grå bil med smadret forparti på Skovgårdsvej i sidste uge lige om hjørnet fra Sct. Josef Søstrenes skole i Skovkrogen ved Ordrupvej.

Et skilt i midterrabatten på Klampenborgvej i det store dobbeltsving ved Den Røde Låge nærmest ligger ned, og autoværnet i den anden side vidner om, at et køretøj i høj fart har været på afveje.

Og ved rådhuset på Bernstorffsvej er en lyskurvs-pæl netop blevet udskiftet efter at have stået pilskævt i et par uger.

Der er mange bilister i Gentofte Kommune, vejene er smalle, og det er langt fra altid, at fartgrænser og trafikskilte bliver overholdt. Alt sammen faktorer, der er med til at gøre kommunens omkring 260 kilometers veje ekstra risikable at færdes på.

Og ifølge Nordsjællands Politi topper Gentofte Kommune faktisk statistikken over ulykker i regionen sammen med Hillerød og Helsingør.

De seneste tal fra Vejdirektoratets rapport over ulykker fordelt på landets politikredse fra 2017, viser, at der i Gentofte i alt var registreret 25 ulykker på et år: 1 dræbt, 17 alvorligt tilskadekomne og 7 lettere tilskadekomne. I Hillerød var der ligeledes 25 ulykker og i Helsingør 24, mens begge disse kommuner har væsentligt flere kilometer vej, henholdsvis 407 og 342.

Til sammenligning var der i Rudersdal Kommune med 222 kilometer vej kun 12 uheld. I Gentoftes nabokommune Lyngby-Taarbæk var tallet også relativt højt med 12 uheld fordelt på 112 kilometer vej.

Politikommissær Nick Gall fra Nordsjællands Politi oplyser, at antallet af ulykker menes at være en del højere, da langt fra alle skader rapporteres til politiet.

Han kan dog ikke pt. oplyse om præcis hvor mange bløde trafikanter, der rammes af uheld i Gentofte Kommune, men Nordsjællands politi arbejder på at få overblik over tallene, blandt andet ved også at få indblik i hospitalernes opgørelser.

Ifølge Vejdirektoratets rapport for 2017 over ulykker fordelt på politikredse fremgår det dog, at flere fodgængere og cyklister er impliceret i trafikulykker i Nordsjælland sammenlignet med andre dele af landet.

Trafikpolitikken skal sikre bløde trafikanter

Et stigende antal biler på vejene i Gentofte Kommune og de mange bløde trafikanter på generelt smalle veje har da også været et indsatsområde for Gentoftes politikere, der har formuleret en trafikpolitik med klart fokus på sikring af bløde trafikanter.

Af Gentofte Kommunes trafikpolitik fremgår det, at kommunalbestyrelsen vil "reducere antallet af tilskadekomne i trafikken," og at "især de veje som børnene benytter til og fra skole, skal være sikre."

På landsplan viser Vejdirektoratets opgørelse af ulykker fra 2018, at det desværre går den forkerte retning med trafiksikkerheden, og at antallet af uheld stiger - særligt cyklister er udsatte. 893 cyklister kom til skade i 2018, og 28 mistede livet.

Kilde: Vejdirektoratet

REDAKTIONEN: Forældre skriver til Villabyerne, fordi de er bekymrede, når deres børn skal gå og cykle i skole. Det kan betyde, at flere vælger at køre deres børn i skole, selvom de kunne tage afsted til fods og på cykel til gavn for både sundhed og klima. Det sætter Villabyerne fokus på i skolestartsugerne.

Publiceret 22 August 2019 10:30