Tung trafik truer skolebørn på Taffelbays Allé

Skolebørn i det lukkede område ved banen omkring Taffelbays Allé deler om morgenen vej med intensiv trafik til og fra jorddepot

Af
Gry Brøndum

Tunge lastbiler med anhængere og dumpere fylder hele den smalle Taffelbays Allé, når de kommer om hjørnet med et drøn fra jernbanebroen og kører ned gennem det lille aflukkede villavejskvarter, hvor børnefamilier cykler og går til skole og institution.

Lastbilerne kan lige akkurat nå rundt i de to skarpe sving, hvor de fylder hele vejen, og så drejer de ad Troljevej til Banedanmarks terræn, hvor kommunen låner plads til et jorddepot for anlægsarbejder.

"Det kan ikke undgås, at et stort infrastrukturprojekt som Novafos’ klimatilpasningsprojekt i Hellerup vil genere naboerne, mens det står på," siger leder af Park og Vej i Gentofte Kommune, Henning Uldal. Foto: Gry Brøndum

Frem og tilbage kører de i pendulfart, hvorefter fejebiler fejer spildt jord og støv af vejen. Sådan har det ifølge vejens beboere været i flere år, fordi kommunen først har brugt pladsen i forbindelse med fjernvarme-etablering og vandrørs-arbejde og nu klimatilpasning.

Mor spørger: Skal der ske en ulykke?

“Det virker lidt som om, det er et spørgsmål om, at der skal ske en ulykke, før man gør noget ved det," udtaler Henriette Basse, der er mor til tre, hvoraf de to yngste cykler til skole ad Taffelbays Allé:

“Jeg har fuld forståelse for, at man bruger pladsen til arbejde, men vejen er ikke egnet til at være fast banegård for lastbiler og dumpere med jord."

En anden beboer på Taffelbays Allé, Anders Melamies har klaget til kommunen, fordi han mener anlægsarbejdet i hans kvarter strider mod de lokale politikeres trafiksikkerhedsplan, med særligt fokus på bløde trafikanter:

Der er plads til jorddepot andre steder

“Jeg mener, at prioriteringen er helt hen i skoven, når man har tung trafik på en villavej med dårlige oversigtsforhold, som oven i købet er skolevejskorridor for skolebørn på gåben og cykel,” siger han og foreslår:

“Man kunne placere jorden i containere ved Charlottenlund Station, hvor der afholdes loppemarked, eller ved materielpladsen ved Vandtårnet eller P-pladsen foran Rådhuset. Der er alternative muligheder.”

Formand for Gentofte Kommunes Miljø og Teknik-udvalg Karen Riis Kjølbye (K) har ikke ønsket at udtale sig til artiklen, men direktør for Park og Vej, Henning Uldal, skriver til Villabyerne:

"Det kan ikke undgås, at et stort infrastrukturprojekt som Novafos’ klimatilpasningsprojekt i Hellerup vil genere naboerne, mens det står på. Hellerup er et tæt bebygget byområde, og der er ikke brugbare alternative materialepladser i nærområdet. Derfor er det nødvendigt at anvende Banedanmarks areal ved Troljevej."

Betonklodser eller alternativ udvej

Men kommunen er i gang med at forbedre forholdene, skriver Henning Uldal:

"Vi er pt. i dialog med Nordsjællands Politi, Banedanmark og Novafos om foranstaltninger, der umiddelbart vil kunne gennemføres for at øge trygheden for beboerne i kvarteret omkring Taffelbays Allé. Det kan f.eks. være ved at opsætte betonklodser langs med fortovet, som inddrages til fællessti for gående og cyklister."

"Det kan ikke undgås, at et stort infrastrukturprojekt som Novafos’ klimatilpasningsprojekt i Hellerup vil genere naboerne, mens det står på," siger leder af Vej og Park i Gentofte Kommune, Henning Uldal.

"Sideløbende med det er vi i dialog med Banedanmark i forhold til, om det vil være muligt, at entreprenørmaskinerne benytter en anden udkørsel fra materialepladsen."

Vent med at køre til klokken er ringet ind

Hos Rådet for Sikker Trafik kan seniorkonsulent Janne Gundersen med fokus på samarbejdet mellem kommuner, skoler og politi godt genkende problemet:

"I andre kommuner har man haft lignende udfordringer med anlægsarbejde, tung trafik og skolebørns tryghed. Her har dialog været et godt sted at starte, og flere steder har man flyttet de tunge køretøjers trafik omkring skolerne til efter skolestart.”

Utryghed gør os mere opmærksomme i trafikken

Men mens den tunge trafik fortsat tordner over jernbanebroen, er det vigtigt for både børn og voksne at huske, at utryghed ikke nødvendigvis er lig med usikkerhed på skolevejen:

"Hvis man er lidt utryg, vil man være ekstra opmærksom i trafikken,” fortæller Janne Gundersen og kommer med et konkret råd til at undgå ulykker, når vejarbejde og cyklister mødes:

“I forhold til store lastbiler og dumpere, så skal cyklende undgå at komme for tæt på chaufførens højre forhjul. Chaufførens sigtbarhed er dårligst i passagersiden, når han sidder hævet over vejen.”

Villabyerne har delt ovenstående video af en dumper optaget af en af avisens læsere på vores facebookside.

Her er det også muligt at læse kommentarer fra bekymrede forældre og borgere, der har oplevet forskrækkelser grundet den tunge trafik; samt naturligvis selv at deltage i debatten.

Publiceret 22 August 2019 11:30