Kun få cyklister forstod at bruge det nye værn mod vejens tunge trafik mandag morgen. FOTO: Gry Brøndum

Kun få cyklister forstod at bruge det nye værn mod vejens tunge trafik mandag morgen. FOTO: Gry Brøndum

Tung trafik stoppes i morgentimen

Tirsdag morgen stoppede kørslen med jord på Taffelbays Allé i morgentimen fra 7.30-8.30, hastighedsgrænsen bliver nu sænket til 30 km/t, og så opstilles der betonklodser for at skabe tryghed i trafikken

Af
Gry Brøndum

De skolebørn, der skal til Tranegårdskolen, Maglegårdsskolen eller Øregård Gymnasium via Taffelbays Allé, kunne fra tirsdag morgen køre tryggere i skole, efter kommunen har opstillet betonklodser, der skal skærme dem mod de tunge lastbiler, og samtidig har kommunen indført en spærretid for den tunge kørsel i morgentimen.

Spærretid indføres

Gentofte Kommunes chef for Park og Vej Henning Uldal har nemlig aftalt med Novafos, at der nu indføres en spærretid, så der ikke må køres med jord i morgentimerne, hvor man typisk tager hjemmefra til skole og arbejde.

Initiativet kommer efter, at en række borgere i området har klaget til kommunen og Villabyerne om usikkerheden på den smalle villavej med skarpe sving og bro over jernbaneområdet ned til Tranegårdsvej.

Tung trafik mandag morgen på Taffelbays Alle. Foto: Gry Brøndum

Tung trafik mandag morgen på Taffelbays Alle. Foto: Gry Brøndum

Anders Melamies, der bor på Taffelbays Allé, har i kølvandet på Villabyernes artikel sendt et klagebrev til borgmester Hans Toft, som han venter svar på. I mellemtiden er det en god nyhed, at morgentimen nu bliver mindre trafikeret:

"Jeg er glad for, at kommunen reagerer på omtalen. Det er et positivt tiltag, at man ikke kører i den time, hvor så mange skal afsted."

Betonklodser skal beskytte bløde trafikanter

Samtidig har kommunen fredag iværksat et konkret initiativ for at imødekomme utrygheden hos beboerne i området, der er generet af dumpere og lastbiler, der kører til og fra kommunens jorddepot ved Banedanmarks areal.

"Vi har i samråd med Nordsjællands Politi besluttet at separere cyklister og fodgængere fra bilerne på det pågældende stykke af Taffelbays Allé," siger Henning Uldal til Villabyerne:

"Det gør vi ved at opstille betonklodser langs fortovet og gøre det nuværende fortov til fællessti for gående og cyklister. På den måde kan vi skabe større tryghed for de bløde trafikanter."

Men det initiativ falder ikke i god jord i kvarteret.

Beboere: Betonklodser gør vejen farligere

Mor til tre Henriette Basse, som Villabyerne også talte med i sidste uge, siger ligesom sin genbo på Taffelbays Allé Anders Melamies, at betonklodserne bare vil skabe mere utryghed:

"Vi ved fra tidligere, hvor der har været opsat betonklodser, at børn, teenagere - og voksne - ikke altid kører på fortovet, selvom der er opsat skilte og betonklodser. Så i virkeligheden bliver det langt farligere at cykle på Taffelbays Allé."

Betonklodserne skal beskytte de bløde trafikanter. Men mandag morgen kørte de fleste af dem på den forkerte side. Foto: Gry Brøndum

Betonklodserne skal beskytte de bløde trafikanter. Men mandag morgen kørte de fleste af dem på den forkerte side. Foto: Gry Brøndum

"Endvidere oplevede vi, at opsætningen af betonklodserne havde den effekt på lastbilchaufførerne, at de kørte hurtigere ad Taffelbays Allé. Formodentlig fordi de med betonklodserne på siden opfattede vejen som en ren arbejdsvej frem for en villavej."

Taffelbays Allé har over de seneste års anlægsarbejde udviklet sig til at blive en korridor for jordkørsel til kommunens anlægsarbejder; tidligere i forbindelse med fjernvarme-etablering, nu i forbindelse med klimatilpasningprojekter. Entreprenøren Novafos bruger vejen til at køre i fast pendulfart til og fra kommunens byggepladser med jord på store lastbiler og dumpere.

Park- og vejchef Henning Uldal fra Gentofte Kommune afviser, at der er bedre egnede områder for jorddepotet og kørslen:

"Det er vigtigt, at materialepladser ligger så tæt på det givne arbejdsområde som muligt for at minimere jordkørselen. Og der er desværre ikke brugbare alternative materialepladser i nærområdet."

Publiceret 27 August 2019 11:43