Vi kan se frem til næsten en fordobling af ventetiden i bilkø på Gentoftes veje i 2030. Her mandag morgen på Tranegårdsvej. Foto: Gry Brøndum

Vi kan se frem til næsten en fordobling af ventetiden i bilkø på Gentoftes veje i 2030. Her mandag morgen på Tranegårdsvej. Foto: Gry Brøndum

Frustreret borger: "Folk kører, så man skulle tro, der ikke var færdselsregler"

Vi har udsigt til endnu flere biler på skolevejene i Gentofte, så skal vi sikre børn og bløde trafikanter, skal vi alle tage mere hensyn i trafikken, mener både borgere og politiker

Af
Gry Brøndum

Vi kommer efter prognoserne til at opleve 20 procent flere biler på vejene i Gentofte frem mod 2030, og trængslen vil give os 79 procent mere tid i kø, så vi kan lige så godt forberede os på tålmodighed, siger Miljø- og Teknikudvalgets formand Karen Riis Kjølbye (K).

"Der kommer ikke færre biler på vejene i Gentofte i fremtiden," siger formanden for det udvalg, der arbejder med trafiksikkerheden i kommunen:

"Så vi bliver nødt til at acceptere at køre efter forholdene," konstaterer hun.

En rapport fra Transportministeriet fra 2018 afviser nemlig alle grønne håb om mindre trafik og slår fast, at selvom der nok kommer flere delebiler på vejen, så vil befolkningstilvækst og velstand sørge for, at de biler, der kører på for eksempel delebasis, vil køre meget mere, end i dag, hvor en personbil i gennemsnit står stille omkring fire femtedele af tiden.

Gentofte er ringby

Dertil kommer, at Gentofte Kommune er en såkaldt "ringby" til større byer, som allerede i dag kan ses på de mange lastvogne, der kører gennem kommunen.

Og derfor har Karen Riis Kjølbye været med til at nedsætte et nyt opgaveudvalg om Fremtidens Transport, hvor borgere, virksomheder og eksperter sammen skal se på blandt andet de teknologiske muligheder for at sikre fremtidens trafik:

"Vi har alle et ansvar for, at trafikken bliver så sikker som mulig. Det er et fælles projekt."

Lad dog bilen stå og tag cyklen

I forbindelse med, at Villabyerne har sat fokus på usikre skoleveje, har en del forældre og borgere kommenteret på vores debat på Facebook, og her peger flere på, at løsningen med usikkerhed for skolebørn og bløde trafikanter også skal findes på borger-niveau:

Bilkø på Tranegårdsvej mandag morgen. Foto: Gry Brøndum

Bilkø på Tranegårdsvej mandag morgen. Foto: Gry Brøndum

Karen Leth, der tidligere har skrevet læserbreve om emnet i avisen, foreslår:

"Alle jer, der vælger at køre jeres barn i skole: Lad dog bilen stå og tag cyklen eller gå med jeres barn. Kun disse individuelle valg vil gøre en forskel. Kommunen laver fine planer - men det flytter jo ingenting, når der ingen konsekvens er for regelbrud. Skolevejene er stadig utrygge og livsfarlige, og folk parkerer og kører stadig, så man skulle tro, der ikke var færdselsregler."

Glor ned i mobiltelefon

Også borger Klaus Hansen deler sine betragtninger:

"Jeg kører rundt i en stor varevogn og kan kigge ned på alle jeres små personbiler, som skal køre jeres børn i skole, imens I sidder og glor ned i jeres mobiltelefon ... Igår havde jeg øjenkontakt med en dame, som havde ubetinget vigepligt ud fra en udkørsel, som alligevel valgte at køre lige ud foran mig."

Karen Riis Kjølbye er godt klar over, at der er mange, der har travlt om morgenen og ikke altid kører ordentligt.

Og derfor er der en lang række initiativer i spil ved skolerne, der skal skabe mere tryghed:

Kys og Kør-baner virker

"Som en del af trafiksikkerhedsplanen, har vi i samarbejde med forældre, skoleledelser og -bestyrelser, lavet fysiske tiltag på Ordrup og Skovshoved Skoler, hvor vi har etableret fysiske anlæg, så forældre kun kører én vej foran skolen for at sætte børnene af om morgenen, og det virker", fortæller hun.

Et lignende initiativ med en "Kys og Kør" zone er på vej ved Bakkegårdsskolen.

Og i forhold til cyklisterne gør vi også noget, fortæller Karen Riis Kjølbye:

"Vi prøver så vidt muligt at sikre cyklisterne mod de klassiske højresvingsulykker via fornuftig lysregulering, uden at det forsinker trafikken. Omvendt stiller vi også krav til cyklisterne gennem adfærds-kampagner, så de ikke kører for stærkt gennem bydelscentrene og gør det utrygt for fodgængerne."

Trafikråd på forældreintra

Kommunen inviterer i disse dage også skoler til at deltage i en kampagne, der involverer både skolebestyrelsen og forældre: I den forbindelse sættes skilte op i trafikken om, at man skal huske at få øjenkontakt i trafikken, og en række gode råd til adfærd sendes til forældrene via intranettet.

Men på spørgsmålet om, hvorvidt løsningen ikke blot er mere overvågning og flere bøder til bilisterne, der overskrider færdselsreglerne, svarer Karen Riis Kjølbye (K) "Nej":

"Vi mener ikke, at vejen frem er bøder."

Sænk farten

"Vi mener, det er mere hensigtsmæssigt, at vi lærer at tænke os om hver dag. Og vi bør nok også tænke over, at vi med vores samfundsform har meget travlt hele tiden. Derfor bliver farten et problem for os."

"Hvis alle gjorde en indsats med hensyn til korrekt og hensynsfuld trafikal adfærd og tænkte lidt mere på fælleskabet, så kunne vi nå langt."

FOKUS

Villabyerne har sat fokus på usikre skoleveje de seneste uger. Én vej til mindre farlig trafik er via regulering af trafikken. Men kan myndighederne alene skabe tryghed på vejene i Gentofte?

Publiceret 29 August 2019 11:30