Arkivfoto
Arkivfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Økonomiudvalget overtager lokalplanerne

Byplanudvalget laves om til Bygnings- og Arkitekturudvalget og skal ikke længere forholde sig til lokalplanforslag

NYE UDVALG

Økonomiudvalget
Går fra 7 til 9 medlemmer og overtager udarbejdelse af forslag til kommuneplan og lokalplaner fra Byplanudvalget. Boligplacering af flygtninge flyttes desuden fra Socialudvalget til Økonomiudvalget.

Børneudvalget, Skoleudvalget
Går fra at være ét udvalg til to udvalg. Bevillingen 'Skole og Fritid' hører under Skoleudvalget.  Ungdomsskolen flyttes fra Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget. Bevillingerne 'Dagtilbud for småbørn', 'Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge' og 'Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge' hører til Børneudvalget. 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Integration bortset fra boligplacering samles i dette udvalg.

Bygnings- og Arkitekturudvalget
Skal have at gøre med byrum, arkitektur og detailhandel. Arbejdet med forslag til lokalplaner og kommuneplan flyttes til Økonomiudvalget.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Skal varetage samme opgaver som før, bortset fra at det ikke længere har at gøre med integration.

Teknik- og Miljøudvalget
Ingen ændringer.

Folkeoplysningsudvalget
Ingen ændringer.

Hvor højt må du bygge din nye garage? Skal der være boliger i Charlottenlund Slotshave?

Forslag til lokalplaner plejer at dominere punkterne på Byplanudvalgets dagsordener.

Men det slutter efter 1. januar, når udvalget skifter navn til Bygnings- og Arkitekturudvalget, og lokalplanlægningen flyttes over til Økonomiudvalget.

Det blev endeligt vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde mandag aften.

Fremover skal Bygnings- og Arkitekturudvalget arbejde med byfornyelseslovgivning, byggelovgivning og fredningslovgivning og løse opgaver, der vedrører byrum, arkitektur og detailhandel.

Borgmester Hans Toft (K), der er formand for Økonomiudvalget, forklarer i et skriftligt svar til Villabyerne, at det nye udvalg kommer til at beskæftige sig med godkendte lokalplaner i forbindelse med f.eks. byggesager, servitutter og deklarationer.

“At udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner flyttes til Økonomiudvalget hænger bl.a. sammen med, at Økonomiudvalget allerede i dag har ansvaret for at samordne kommunens planlægning – både den fysiske planlægning og den strategiske planlægning af kommunens udvikling, hvorfor det er hensigtsmæssigt at samle og koordinere planlægningen i ét udvalg, Økonomiudvalget,” uddyber han og fortsætter:

“Ændringen kommer ikke til at påvirke sagsgangen for borgerne eller politikernes muligheder for at drøfte henvendelser, indsigelser og høringssvar.”

Formanden for Bygnings- og Arkitekturudvalget bliver nuværende byplanudvalgsformand, Marianne Zangenberg (K).

Publiceret: 05. December 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Villabyerne

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt