Musikterapeut Lise Høy Laursen (tv.) og musikpædagog Maria Blum Bertelsen (th.) synger med de ældre på plejehjemmet Salem.

Musikterapeut Lise Høy Laursen (tv.) og musikpædagog Maria Blum Bertelsen (th.) synger med de ældre på plejehjemmet Salem.

Musik bringer minderne frem på Salem

Plejehjemmet Salem bruger musik til at give demensramte beboere en bedre hverdag. At musikken hjælper demensramte til at mindes, er en af erfaringerne, der nu samles i en bog om projektet

Af
Jeppe Lund

En bedre hverdag, mere fortællelystne ældre og demensramte, der får en bedre hukommelse.

Det er blandt de gode erfaringer, som plejehjemmet Salem har gjort sig med deres projekt om en form for musikterapi med demensramte beboere.

I knapt et år har musikterapeut Lise Høy Laursen og musikpædagog Maria Blum Bertelsen flere gange om ugen sunget og spillet med beboerne og to gange om ugen brugt musikken til at hjælpe hukommelsen på vej med enkelte beboere.

"Er en beboer ked af det, finder de frem til nogle sange eller noget musik, der kan imødekomme den ældre og ændre stemningen. Er der noget musik, som vil være godt at sætte på? Og så snakker de med beboeren om minder", fortæller Lea Møller, udviklingskonsulent på Salem.

"Mange af vores beboere har en demenssygdom og er mere eller mindre stækket, både med hensyn til hukommelsen og med de sproglige færdigheder. I dagligdagen kan en demensramt nemt komme til kort - og det kan være svært at holde fast i sin tidligere identitet. Men via musikken er der nogle minder og følelser, der bliver vakt. Det er en anden måde at kommunikere på", forklarer hun.

Musikken kan kortvarigt hjælpe demensramte ældre med at huske, og de kan få forøget livskvalitet af musikken.

Musikken kan kortvarigt hjælpe demensramte ældre med at huske, og de kan få forøget livskvalitet af musikken.

Hjælper på hukommelsen

Noget af det sidste, vi mennesker mister, er evnen til at relatere til musik, og mange pårørende er derfor også glade for musikterapien.

"Det kan være vanskeligt at kommunikere, men hvis man bruger musik, har man en løftestang til at give samværet mening. Selv om man som plejepersonale eller pårørende ikke er musikfaglig, kan man godt tage musik og sang til hjælp", siger Lea Møller.

Musikterapi og musikreminiscens kan kortvarigt hjælpe demensramte med at huske bedre, og musikken kan løfte deres sindsstemning. Reminiscens er en måde at anvende minder til at genopvække svage ældres identitet og selvværd.

"Flere pårørende er begyndt at komme i forbindelse med, at der er musikaktiviteter, for de nyder at være sammen med deres mor eller far hjulpet på vej af musikken. Nogle synes også, de oplever en forbedring umiddelbart efter, hvor nogle beboere kan fortælle lidt mere. Man kan ikke kurere demensen med musik, men man kan via at give nogle øjeblikke med musikken forbedre hukommelsen kortvarigt", siger udviklingskonsulenten.

Musikken kan også hjælpe hvileløse ældre med at finde ro, og det at få sat rytme og musik til sine bevægelser kan stimulere til mere aktivitet.

"Der er ikke mange af vores beboere, der f.eks. kan deltage i madlavningen eller hjælpe med borddækningen, og de kan ikke strikke mere. Der er mange af de ting, man tidligere har hygget sig med på plejehjem, som ikke kan lade sig gøre mere, fordi beboerne er væsentligt ældre og dårligere fungerende. Vi arbejder meget med, hvordan vi kan etablere nye meningsfulde aktiviteter og fællesskaber", siger hun.

Erfaringer gives videre

I de seneste ca. fem år er musikterapi blevet mere og mere udbredt på danske plejehjem, men det bør udbredes endnu mere, mener Lea Møller. Lige før jul udgiver Lise Høy Laursen og Maria Blum Bertelsen en bog med erfaringerne fra Salem.

Bogen vil beskrive nogle af de virkemidler, de to har brugt med Salems beboere, og bogen vil også være en manual for plejepersonale og pårørende til demensramte.

Publiceret 17 November 2011 11:00

SENESTE TV