Børn og ældre leger sig til bedre balance

Blinkende robotfliser skal gøre motion og bevægelse til en leg i projektet 'De legende mennesker'

Af
Af Annette Houman

Faldulykker blandt ældre i Gentofte Kommune koster 16 mio. kr. om året til hospitalsophold og genoptræning - for ikke at tale om tab af livskvalitet. Og det er et faktum, at hvert tredje skolesøgende barn ikke har en alderssvarende motorik.
En af løsningerne på udfordringerne for både de yngste og de ældste er mere motion og bevægelse, som styrker motorik og balanceevne.
Men det dér med motionscykler og tunge håndvægte, det er måske ikke lige sagen for de to grupper af borgere, der her er sat fokus på. Derfor har kommunen nu introduceret en helt ny opfindelse, gjort af forskere på DTU, nemlig robotteknologiske fliser.

Tilpasses brugeren

"Fliserne udfordrer brugerens motorik ved hjælp af forskelligfarvet lys. Man skal træde på den flise, som lyser, og man skal skynde sig, inden den slukker og en ny tændes, som man så skal træde på og så videre", forklarer Torben H. D. Petersen, leder af forebyggelse og sundhedsfremme i Gentofte Kommune. Han blev opmærksom på fliserne i forbindelse med et af kommunens andre sundhedsfremmende projekter, Lev vel, og så et potentiale for at gøre motion til en leg ved at bruge den nyeste teknologi på en ny måde.
Man kan vælge mellem flere forskellige typer af spil og sværhedsgrader.
"Fliserne har tilmed en kunstig intelligens, så spillene automatisk tilpasser sig brugerens niveau", siger han videre.
Og i torsdags gik startskuddet for den nye måde at motionere på ved at arrangement på Dagcentret Tværbommen i Vangede. Projektet har fået navnet 'De legende mennesker', og glade barnestemmer og begejstrede tilråb fra de mange ældre brugere af centeret fyldte rummet, da unge og ældre på skift tog en tur på de lysende fliser.

Opbygge social kapital

Kneb det lidt med balancen, stod tovholder, pædagog Fie Illum, parat med en hånd. De næste to måneder vil hun hver uge træne udvalgte 'testpersoner', dels børn fra børnehaven Dalgården, dels ældre fra dagcentrene Tværbommen og Vennerslund, og måle og observere, om deres balanceevne, motorik osv. styrkes. Når de to måneder er gået, er det planen, at både børn og ældre skal træne sammen i yderligere to måneder, inden projektet evalueres.
Det sidste er nok så interessant. For ét er motionen, et andet er det sociale aspekt, som formand for Socialudvalget, Kirsten Kierkegaard, forklarede ved 'indvielsen':
"Nu gentænker vi den måde, vi arbejder med motion og bevægelse på, og samtidig ser vi, om børn og ældre gennem mødet og legen skaber et positivt samvær på tværs af generationer. Om der opbygges social kapital".
Ved siden af den ugentlige flisetræning skal de ældre træne hjemme med små nulrebolde og elastikker for at styrke hænder, arme og ben.

null

Publiceret 13 March 2012 11:45

SENESTE TV