Hvis huse kunne tale:

Den gamle landevejskro

I mere end 350 år har Skovshoved kro og hotel været et lokalt mødested for skovserne, et attraktivt stop for tilrejsende og er i dag også en væsentlig del af Gentoftes kulturarv.

Af
Af Mette Henriksen

leder af Lokalhistorisk Arkiv

Kroen i Skovshoved har eksisteret siden 1660. Her kunne datidens rejsende og de lokale fiskere få stillet sulten og tørsten med et krus øl eller et glas brændevin, og det kunne gå mere end lystigt til.
I 1723 fik kroen titel af privilegeret kro. Det betød, at man fik lov til at brygge sit eget øl og brænde brændevin til kroens gæster.
Til gengæld skulle man forpligte sig til at opvarte kongens følge, hvis vejen faldt forbi Skovshoved.
Efter at kroen nedbrændte i 1764, blev bygningen genopført året efter, denne gang større og med bryggers, stald og udhuse. Den fine bygning stod i skarp kontrast til de små fattige fiskerhuse, men i økonomisk trænge tider kunne fiskerne få på klods på kroen.
Gennem mange år var der tradition for, at kromanden nytårsaften udskænkede gratis øl til stedets beboere. For at kunne tage rigeligt for sig spiste skovserne i forvejen store mængder sildelage, men til sidst truede deres store tørst med at ruinere kromanden.
En nytårsaften fik de så besked om, at øllet ikke længere var gratis. Og meget fornuftigt ventede kromanden med at give besked, til sildelagen allerede var begyndt at gøre sin virkning.

Vejen gennem Skovshoved var tidligere blot en støvet landevej med fiskerhuse og ophængte garn på stejlepladserne. Til venstre skimtes Skovshoved kro, 1868. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Vejen gennem Skovshoved var tidligere blot en støvet landevej med fiskerhuse og ophængte garn på stejlepladserne. Til venstre skimtes Skovshoved kro, 1868. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Post, telefoncentral, biograf og sangforening

Skovshoved kro og hotel har gennem tiden huset mange forskellige aktiviteter ud over kro og hotelvirksomhed.
I perioden 1852-1868 var der indrettet brevsamlingssted. I 1883 indrettedes samtalestation, så blandt andet fiskerlejets sommergæster kunne oprette abonnement, hvis de boede tæt nok på. Nogle sommergæster boede på hotellet, mens andre indkvarterede sig hos lokale fiskerfamilier.
I en 10 års periode fra 1927 husede stedet også biograf. Og det var her, at Skovshoved Sangforening holdt sine utallige sangaftener med skovsersange.
Det var først i 1890'erne, at bygningen skiftede udseende og blev til et badehotel med musikpavillon med strygeorkester og servering i haven. Det tiltrak landliggerne og fornemme sommergæster med parasoller, hvepsetaljer og høje hatte.

Skovshoved hotel lige inden det blev ombygget til badehotel med balkoner i løbet af 1890’erne. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Skovshoved hotel lige inden det blev ombygget til badehotel med balkoner i løbet af 1890’erne. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Protester hjalp

Helt fra gammel tid har Skovshoved kro og hotel været det centrale mødested i Skovshoved. Der var derfor store protester, da der i begyndelsen af 1970'erne var planer om at nedrive bygningen. Med kommunens hjælp lykkedes det at bevare hotellet, der efter en omfattende modernisering nu regnes blandt et af landets bedste spisesteder.
I dag huser bygningen både kroen med lokal snak, sang og billard og så hotellet og restauranten med middage, familiefester samt kurser og konferencer.

Publiceret 18 July 2013 08:30

SENESTE TV