Caroline og Christina har kendt hinanden i mange år, fordi Caroline og Christinas datter gik i samme klasse i folkeskolen, så samarbejdet lå lige for.

Caroline og Christina har kendt hinanden i mange år, fordi Caroline og Christinas datter gik i samme klasse i folkeskolen, så samarbejdet lå lige for.

Piger lider også af ADHD

Caroline Lilja Dam fra Gentofte fortæller sin personlige beretning

Af
Af Mikael Østergaard

Caroline Lilja Dam og Christina Wex, der begge bor i Gentofte, udgiver i denne uge en meget personlig beretning om ADHD.

"Da jeg fik stillet diagnosen, fandtes der ingen bøger, jeg kunne spejle mig i. Jeg havde brug for at læse om andre, der havde været samme sted, og som kunne give mig et eller andet håb om, at alting nok skulle gå alligevel. Så da jeg fik overskud til det, begyndte jeg at skrive min egen historie ned, og for et lille år siden spurgte jeg så Christina, om hun ville hjælpe mig med at få det til at blive til en bog”, fortæller Caroline Lilja Dam.

”Det, der nok overrasker de fleste, er, at der er stort set lige mange drenge og piger, der har ADHD, men det er ofte kun drengene, der bliver opdaget, fordi de er udadreagerende. Piger har i højere grad kaos indvendigt, så de kan sidde i mange år i ubemærkethed og bare komme længere og længere bagud både fagligt og socialt", siger Christina Wex, der har interviewet Carolines nærmeste; hendes mor, far, moster, kæreste og veninde, men også en række eksperter, som sætter diagnosen i perspektiv, så bogen løfter sig op over den personlige fortælling.

Bogen udkommer fredag den 12. september.

Publiceret 09 September 2014 20:00