Pengene skal ikke gå til en studietur, men bruges på skolerne af lærerene og pædagogerne. Modelfoto: Mostphotos

Pengene skal ikke gå til en studietur, men bruges på skolerne af lærerene og pædagogerne. Modelfoto: Mostphotos

DEBAT:

Drop studietur til New Zealand

Af Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten.

I sidste uge opdagede jeg, som er medlem af Gentofte Kommunes Børne- og Skoleudvalg, at Gentofte Kommune sender en delegation på 13 personer til New Zealand for at se, at 'synlig læring' kan lade sig gøre. En rejse med omkostninger estimeret til 347.000 kr.
Gentofte Kommunes skoler er allerede i gang med at implementere 'synlig læring'.
Bortset fra en tema-lørdag har det været svært at få diskussioner i gang om de pædagogiske tanker og metoder i forbindelse med den nye skolereform. Enhedslisten mener ikke, at der er meget nyt under solen i 'synlig læring', og jeg har i Børne- og Skoleudvalget advaret imod, at kommunen (endnu engang) lægger sig fast på ét bestemt læringskoncept.
På intet tidspunkt har der i skoleudvalget været diskuteret hverken nødvendigheden af eller formålet med, at 13 delegerede skal bruge skatteydernes penge på en tur til New Zealand. Tankerne bag 'synlig læring' behøver man ikke tage til New Zealand for at undersøge, og slet ikke, når der i dén grad mangler penge til efteruddannelse af kommunens lærere og pædagoger. Ikke én lærer og ikke én pædagog fra Gentofte Kommunes skoler skal med på turen!
Både de pædagogiske og de økonomiske argumenter for en 'studietur' til New Zealand er ikke-eksisterende.
Kommunalbestyrelsen modtog en mail søndag, hvoraf fremgår, at denne rejse, som Enhedslisten satte på dagsordnen til kommunalbestyrelsesmødet, principielt burde have været behandlet i Børne- og Skoleudvalget. Forkvinde Pia Nyring og næstforkvinde Irene Lütken har udemokratisk planlagt denne tur til New Zealand uden at involvere Børn- og Skoleudvalget.
Hvis jeg fik tilbudt en plads, ville svaret blive et klart NEJ. Enhedslisten kæmper for, at Gentoftes børn får de bedste muligheder og rammer i både skoler og daginstitutioner og mener, at pengene til en tur uden formål og med et indhold så tyndt bør aflyses!
Pengene skal bruges på skolerne, af lærerne og pædagogerne, som dagligt arbejder for at udføre de politiske mål, vi i Gentofte har for vores børn.

Publiceret 02 October 2014 19:00

SENESTE TV