Den store aftapningshal fra 1901. Den virker imponerende for den tid, og som noget helt nyt var der lige blevet indlagt elektricitet.

Den store aftapningshal fra 1901. Den virker imponerende for den tid, og som noget helt nyt var der lige blevet indlagt elektricitet.

Gamle Gentofte:

Tuborgs bryggerier i Hellerup

I Tuborgs mondæne bydel lå tidligere en bryggerimastodont skabt på drømme om et industrieventyr - med arbejdere og direktører, der levede side om side

Af
Af Mette Henriksen

leder af Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune

 I 1869-72 anlagde H.P. Prior Tuborg Havn. Hans idé var at udvikle havnearealerne til Danmarks fremvoksende industri.

Året efter havnens anlæggelse, i 1873, blev aktieselskabet Tuborgs Fabrikker (fra 1935 Tuborgs Bryggerier) grundlagt af nogle af Danmarks mest entreprenante erhvervsfolk, med den idérige grosserer og slagteriejer Philip W. Heyman i spidsen.

Med i gruppen var også den pengestærke etatsråd C.F. Tietgen. Havnearealerne var velegnede til industri, og snart så man ikke mindre end et eksportbryggeri, et glasværk, en svovlsyrefabrik og en gødningsfabrik. Ambitionerne var høje, og planen var at eksportere øl til Sydamerika.
Strandvejen med Tuborgs Fabrikker A/S omk. 1880. I baggrunden ses det lille havneanlæg. De første bygninger synes små på det store havneareal. Foto: Carlsbergs Arkiv

Strandvejen med Tuborgs Fabrikker A/S omk. 1880. I baggrunden ses det lille havneanlæg. De første bygninger synes små på det store havneareal. Foto: Carlsbergs Arkiv

Ingen eksportsucces

Det første øl fra Tuborgs Fabrikker blev tappet i 1875. Eksporten blev dog ingen succes. Dertil var konkurrencen fra de sydamerikanske bryggerier for stor, men på hjemmemarkedet blev Tuborgs lagerøl populær. Den blev tappet på flasker og kom ikke blot i tønder.
For at tiltrække og fastholde de mest kvalificerede arbejdere opførte Tuborg boliger til 32 arbejderfamilier på Tuborgvej 11. I forbindelse med boligerne etablerede bestyrelsen i 1876 Tuborg Fabrikkernes Skole, hvor arbejdernes børn kunne gå i skole. I denne privatskole blev 20-40 arbejderbørn undervist. Tuborgskolen var den eneste fabriksskole i København.
Det var ikke kun arbejderne, der boede i virksomhedens boliger, direktøren boede her også. Direktør Benny Dessau fik opført Hvide Villa på Strandvejen, men direktørens børn blev ikke undervist i Tuborgskolen. 

Tuborgs mange arbejdere, ca. år 1900. Foto: Carlsbergs Arkiv

Tuborgs mange arbejdere, ca. år 1900. Foto: Carlsbergs Arkiv

Et bryggeri i vækst

Efter den svage start fik direktør Philip W. Heyman 1880-1893 strømlinet produktionen - også øleksporten. Glasværket blev solgt, gødningsproduktionen stoppet, og ølproduktion blev Tuborgs hovederhverv. I 1880 blev Grøn Tuborg lanceret, og to år senere lancerede man en citronsodavand og en apollinaris.
Svigersønnen Benny Dessau efterfulgte ham. Tuborg blev en del af De forenede Bryggerier, og udvidelserne fortsatte med kedelhus, nyt bryghus, tappehaller mm. 1902-03, og i 1913 blev en ny imponerede administrationsbygning opført.

Bag muren her lå direktør Benny Dessaus Hvide Villa på Strandvejen. Børn og tjenestefolk hilser kongefamilie, som har været på besøg, ca. år 1900. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Bag muren her lå direktør Benny Dessaus Hvide Villa på Strandvejen. Børn og tjenestefolk hilser kongefamilie, som har været på besøg, ca. år 1900. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Sprængt i luften

I krigens sidste år blev Tuborgs kedelhus sprængt i luften den 5. januar 1945 ved schalburgtage, men trods massive ødelæggelser lykkedes det allerede dagen efter at fortsætte ølleverancerne.
Efter krigen fortsatte udbygningen og væksten på bryggeriet.
I 1970 fusionerede De forenede Bryggerier med Carlsberg. Produktionen blev flyttet til Fredericia, og i 1996 slukkede tappehanerne på Tuborg.
I det tidligere industriområde er nu en helt ny bydel blevet udviklet med eksklusive boliger, erhvervshovedsæder, skole, shoppingcenter og lystbådehavn.

Resterne af Tuborg

Tuborgs bygninger blev i 1998-2000 revet ned, med udtagelse af fem bygninger, der nu anvendes til andre formål. De bevarede bygninger er:
Bryghuset, Tuborg Havnevej (1903)
Den gamle administrationsbygning, Strandvejen 52 (1913)
Mineralvandsfabrikken, Strandvejen 56 (1923)
Tappehallerne, nu Experimentarium (1927)
Den nye administrationsbygning, Strandvejen 50 (1964)

Publiceret 26 October 2015 09:00

SENESTE TV