Lokalplan skifter ham - endnu en gang

Gentofte Kommune foreslår at ændre lokalplan 382 for tredje gang. Nu siger den, at bygningerne ved Charlottenlund Slot skal være ungdomsboliger

Af
Signe Haahr Pedersen

Fra 'rekreativt grønt område' til 'boligformål'. Der viskes endnu engang ud og skrives til i lokalplanen for Charlottenlund Slotshave.
På sit møde torsdag den 9. februar besluttede Byplanudvalget i Gentofte Kommune at foreslå en ændring i teksten, sådan at bygninger og arealer, der ligger i tilknytning til slottet fremover “kan anvendes til boligformål med henblik på, at bygningerne kan indrettes til ungdoms- og/eller kollegieboliger.”
Ønsket om at lave lokalplanen om kommer direkte fra borgmester Hans Toft (K) som reaktion på, at Gentofte Kommune ikke har kunnet blive enige med Slots- og Kulturstyrelsen om at leje en af bygningerne til at huse 50 af de 201 flygtninge, som kommunen regner med at modtage i 2017. Ifølge borgmesteren betyder det, at kommunen bliver nødt til at tage flere ungdoms- og familieboliger i brug.
"Og det er naturligvis uholdbart. Derfor vil vi nu gøre, hvad vi kan for at øge antallet af boliger til unge og borgere med et boligsocialt behov, og herunder også ændre lokalplanen for Charlottenlund Slotshave til boligformål," siger Hans Toft i et skriftligt svar til Villabyerne.
Hans forslag faldt dog ikke i god jord blandt alle medlemmer af Byplanudvalget.
Irene Lütken (S) stemte imod forslaget til en ny lokalplan med ordene:
"Jeg støtter ønsket om ungdomsboliger - dog ikke på det fredede slot, der bør åbnes for offentligheden med kulturelle aktiviteter."
Også Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod:
"Nye Borgerlige ønsker ikke at være en del af borgmesterens tvist med staten omkring placering af flygtninge i og ved statens bygninger indenfor lokalplan 382's område," sagde han og erklærede sig enig med Lütken i, at bygningerne ved Charlottenlund Slot i stedet bør rumme kultur.
Der ligger lige nu ansøgninger på Slots- og Kulturstyrelsens bord fra flere forskellige interessenter - blandt andet borgergruppen Kulturvision Charlottenlund - der har planer om at fylde slotshaven med koncerter, teater og kunstnerkollektiver.
De drømme får svært ved at blive til noget, hvis det nye lokalplanforslag bliver endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen.
Alligevel lader det til, at Gentofte Kommune holder døren en smule på klem.
I en udtalelse fra borgmesteren nævnes det i en bisætning, at kommunen i sit videre arbejde med at omdanne slotshavens bygninger til boliger "også vil se på en eventuel alternativ anvendelse af slottet til kulturelle formål."
Det er tredje gang inden for de seneste år, at ordlyden i lokalplan 382 laves om.


Lokalplan 382

Byplanudvalget besluttede på et møde den 9. februar 2017, at:
der foretages forudgående høring i henhold til planlovens § 23 C med henblik på udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2013 og lokalplan om at eksisterende bygninger i Charlottenlund Slotshave kan anvendes til boligformål med henblik på, at bygningerne kan indrettes til ungdoms- og/eller kollegieboliger.
at fastlægge i lokalplanforslag vedr. Akvariebygningen, at ny- og tilbygning alene må anvendes til boligformål med henblik på, at ny- og tilbygning kun kan indrettes til ungdoms- og/eller kollegieboliger.

Publiceret 14 February 2017 10:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV