Kommunal annonce var ulovlig

Gentofte Kommune handlede ulovligt ved at indrykke og finansiere en annonce i Villabyerne om kommunens opkrævning af ejendomsskatter, har Ankestyrelsen afgjort

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Det var direkte ulovligt, da Gentofte Kommune indrykkede en stor annonce i Villabyerne den 6. januar 2015 på side 2, med Gentofte Kommunes logo påtrykt, hvor budskabet lød, at det bør være staten og ikke kommunen, der opkræver ejendomsværdiskat, da det er staten, der nyder fordelene af den.
“Ankestyrelsen finder, at Gentofte Kommune har handlet ulovligt ved at indrykke og finansiere annoncen vedrørende kommunens opkrævning af ejendomskatter, som blev bragt i den lokale avis Villabyerne den 6. januar 2015, idet annoncen efter Ankestyrelsens opfattelse ud fra en samlet betragtning gav udtryk for en meningstilkendegivelse angående et landspolitisk anliggende,” skriver Ankestyrelsen i sin afgørelse dateret den 30. maj 2017.
Det er ikke en kommunal opgave at fremsætte udtalelser, meningstilkendegivelser eller at tage et bestemt standpunkt i et landspolitisk anliggende, fremgår det af Ankestyrelsens afgørelse.
At en kommune ikke må bruge offentlige midler på at polemisere mod staten i en partipolitisk sag, var netop hvad de to forvaltningseksperter, Sten Bønsing fra Aalborg Universitet og Roger Buch fra Danmarks Journalisthøjskole, gjorde opmærksom på over for villabyerne.dk den 16. januar 2015.

Bør betales tilbage

Det var Enhedslistens Jeanne Toxværd, der den 21. januar 2015 bragte sagen til Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen). Hun er glad for, at der nu ligger en klar afgørelse.
“Jeg har hele tiden været af den opfattelse, at den annonce var ulovlig, så jeg er selvfølgelig glad for den her afgørelse, som jeg har ventet længe på. Jeg vil have sagen på næste møde i Kommunalbestyrelsen, hvor jeg vil kræve, at budgetflertallet betaler de penge tilbage til kommunekassen,” siger hun.
Nøjagtig samme budskab lyder fra Poul V. Jensen, Nye Borgerlige. Når sagen kommer på Kommunalbestyrelsens næste møde, vil han samtidig diskutere Gentofte Kommunes kommunikationsafdeling og deres rolle i sagen.
“Den her afgørelse er et vink med en vognstang i forhold til de mange ansatte i kommunikationsafdelingen. Vi bør kigge på, om de leverer rene informationer til borgerne, eller om de fungerer som PR-rådgivere for borgmesteren. Jeg vil gerne vide, hvem der har skrevet den annoncetekst? Hvis de mange kommunikationsfolk bidrager til borgmesterens valgkampagner, f.eks. også i forhold til kommunebladet Gentofte Lige Nu, så er der tale om et endnu større misbrug af skattekroner,” siger han.

Politik - ikke information

Det fremgår af Ankestyrelsens afgørelse, at styrelsen har noteret sig, at Gentoftes borgmester, Hans Toft (K) i samme udgave af Villabyerne udtalte sig om samme emne i læserbrevet 'Boligskatter stiger urimeligt'.
Ankestyrelsen har også noteret sig, at Det Konservative Folkeparti den 4. februar 2015 fremsatte forslag til folketingsbeslutning “om fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtagelse af ansvaret for opkrævning af grundskatterne.
“Det fremstår på den baggrund for Ankestyrelsen således, at der i den omhandlede annonce i lokalavisen Villabyerne - som var indrykket og bekostet af Gentofte Kommune - blev givet udtryk for samme landspolitiske budskab, som angivet i læserbrevet og i det fremsatte forslag til folketingsbeslutning,” skriver Ankestyrelsen og fortsætter på følgende vis:
“Det er derfor Ankestyrelsens opfattelse, at den tekst, der fremgik af Gentofte Kommunes annonce i lokalavisen Villabyerne den 6. januar 2015 ikke udelukkende vedrørte faktuelle oplysninger relateret til kommunens opkrævning af ejendomsskat for 2017 (som Gentofte Kommune har hævdet i sit forsvar, red.).
Læs borgmester Hans Tofts (K) kommentar til sagen på www.villabyerne.dk.

Publiceret 01 June 2017 11:30