Gentofte kickstarter modne hjerner

Borgerne i Gentofte Kommune lever længere. Et nyt projekt vil forhindre, at trætheden rammer krop og sind før tid

Af
Signe Haahr Pedersen

Åndedrættene glider gennem gymnastiksalen som bølger mod en strand.
“Træk vejret,” minder Anemone Sommer alligevel om.
Hun står i midten af en cirkel af blå måtter med kvinder på. Deres blikke finder et punkt at holde fast i, og så læner de sig forover, lader al vægt hvile på højre ben, løfter det venstre og strækker armene frem.
“Tro på det,” siger Anemone, mens benene omkring hende så småt begynder at sitre.
Hver tirsdag morgen dyrker hun yoga her på Stolpehøj i Vangede med 12 kvinder, der alle har det til fælles, at de er over 55 år og gerne vil aktivere deres krop i højere grad end de plejer. Derfor har de sagt ja til at deltage i Gentofte Kommunes forebyggelsesprojekt 'Robuste seniorer med stærke hjerner', der udspringer af kommunens nye otteårige sundhedsstrategi. En strategi, som især har fokus på kommunens voksende andel af midaldrende borgere og derover.
“Om otte år er antallet over folk over 75 år i Gentofte fordoblet. Den gode nyhed er, at det her segment over 55 er i bedre stand, end de nogensinde har været - økonomisk, fysisk og uddannelsesmæssigt. Men på den anden side bliver vi pensioneret relativt tidligt, og det giver nogle udfordringer. Når vi går ud af arbejdsmarkedet, er der en større risiko for, at vi går i stå,” fortæller Stig Pramming, der er læge og en af folkene bag projektet.
Som navnet antyder, kombinerer 'Robuste seniorer med stærke hjerner' motion med mental træning. Projektets i alt 36 deltagere føres gennem yogaøvelser og meditationsessioner. Om håndleddet har de fået et elektronisk armbånd, der tæller skridt og måler puls. Derudover spiller de forskellige spil på deres computer eller tablet, som skal skærpe hukommelsen.
“Hele hjernen skal trænes for, at det har en effekt. Den effekt giver sig til kende ved, at ens følelsesliv bliver bedre, man får mere overskud. Man bliver robust,” siger Stig Pramming og fortsætter:
“Vi ser ikke den her aldersgruppe som en byrde. Vi ser den som en ressource, og som alle andre ressourcer skal den holdes ved lige, og det er sådan set baggrunden for, at vi har taget det her initiativ. Det er jo voldsomt interessant at leve længere, men det er endnu bedre, hvis man er i stand til at deltage aktivt i samfundet og få noget mere liv ud af livet.”
Livskvalitet er netop et nøgleord for Gentofte Kommunes sundhedsstrategi, forklarer socialudvalgsformand, Bente Frimodt-Møller (K). Men det er også et spørgsmål om penge.
“Det vil både have interesse for borgerne og for samfundsøkonomien, hvis du har mange gode leveår. Du kan ikke ændre på din alder, men du kan få det bedre i længere tid, og det er dét, hele forebyggelsesarbejdet går ud på,” siger hun og henviser til, at særligt livstilsrelaterede sygdomme koster samfundet dyrt i behandling.
Og derfor giver det mening, at kommunen gør en indsats for at påvirke borgernes vaner i bestemte retninger, mener hun.
“Det, der er vores rolle, er at være igangsættere, og så skal borgerne på sigt selv køre videre med det,” siger Bente Frimodt-Møller, og Stig Pramming supplerer:
“Vi ved godt, at en kommune ikke kan komme og banke på døren og sige: Nu skal du ud Svend Aage! Men vi kan gøre noget for at gøre det nemt. Kommunen kan sige: Det er det her, du skal gøre for at blive sundere. Vi gør det nemt at føre ud i livet. Og så kan du selv tage over.”
Under udviklingen af sundhedspolitikken har Gentofte Kommune kigget sine borgeres sundhed efter i sømmene og taget nogle af dem med på råd gennem det opgaveudvalg, som var med til at formulere den. Her fandt man ud af, at fælleskab fungerer som en af de mest motiverende faktorer, når det gælder om at ændre vaner.
“Ligeså snart du får lettet dig, og der er nogen andre, der gør det samme, så er det hundrede gange lettere. Mennesket er et socialt dyr. Du kan tage Maslows behovspyramide og i stedet for mad og drikke nederst, kan du skrive socialt samvær med andre,” siger Stig Pramming.
Mød en af deltagerne her .


Forebyggelsesrojektet har til formål både at styrke deltagernes krop og sind.

Forebyggelsesrojektet har til formål både at styrke deltagernes krop og sind.

Forebyggelseschef Torben H.D. Petersen, socialudvalgsformand Bente Frimodt-Møller (K), læge Stig Pramming og projektleder Jytte Noes Poulsen med kommunens sundhedsstrategi.

Forebyggelseschef Torben H.D. Petersen, socialudvalgsformand Bente Frimodt-Møller (K), læge Stig Pramming og projektleder Jytte Noes Poulsen med kommunens sundhedsstrategi.

12 kvinder dyrker yoga sammen hver tirsdag på Stolpehøj i Vangede

12 kvinder dyrker yoga sammen hver tirsdag på Stolpehøj i Vangede

FAKTA

'Robuste seniorer med stærke hjerner' gennemføres i perioden primo august til ultimo oktober 2017, i alt 12 uger, med i alt 36 deltagere – primært borgere fra Vangede.
Der er oprettet 3 hold á 12 personer: Ét hold for mænd, ét hold for kvinder, ét hold for ægtepar
Træningen indeholder let yoga, mindfulness og meditation én gang ugentlig af to timer, Styrkelse af hukommelsen ved hjælp af individuel daglig træning via et IT-baseret træningsprogram, fysisk træning: 10.000 skridt dagligt, fællesmøder ca. hver 3. uge med holddeltagerne og trænerne.
Træningen bliver kombineret med en BodyAge-test før og efter de 12 ugers træning.
Træningen ledes af et team af professionelle trænere og coaches.
Udover dette projekt har Gentofte Kommune i øjeblikket også gang i et forløb for borgere, der er i risiko for at udvikle diabetes 2, som har fokus på motion og kost.
Begge sundhedsinitiativer er politisk besluttet i forbindelse med vedtagelsen af 'Sundhedspolitikken – Borgerrettet Forebyggelse 2017-2014'

Publiceret 19 September 2017 10:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Villabyerne
SENESTE TV