Kritiske borgere forudså boligplaner

Utilfredshed og bekymring præger de høringssvar, Gentofte Kommune har modtaget til forslaget om at ændre på lokalplanen for Niels Steensens Vej i Vangede

Af
Signe Haahr Pedersen

Der stod ikke noget om almene boliger i den forudgående høring, Gentofte Kommune kørte fra 4. september til 24. september vedrørende adressen Niels Steensens Vej 1 A-E i Vangede.
Alligevel går alle indsendte høringssvar ud fra, at forslaget om at ændre lokalplanen for området peger henimod netop dét. Og der var noget om snakken.
I torsdags på et borgermøde på rådhuset bekræftede borgmester Hans Toft (K), at kommunen gerne ser, at ejendommen, der frem til marts 2018 huser Novo Nordisk, i fremtiden skal rumme 25 ungdomsboliger.
Som sagt omhandlede teksten, der fulgte med den forudgående høring ikke specifikt hverken alment boligbyggeri eller ungdomsboliger.
Her fremgik det, at: “CC Property har, på vegne af Topdanmark Ejendom A/S som ejer ejendommen matr. Nr. 7 as, Vangede, Niels Steensens Vej 1A-E, forespurgt til udviklingsmulighederne af ejendommen herunder blandt andet muligheden for boliger.”
I alt blev der afgivet 51 høringssvar, og de forholder sig alle kritisk til forslaget om at ændre i lokalplanen og kommuneplanen, der i øjeblikket siger, at området skal bruges til administration, kontor og serviceerhverv.
Læs et udpluk af høringsvarene her:

“Vi vil gerne sige NEJ til ændring af lokalplanen til fordel for yderligere almennyttigt boligbyggeri! Der er allerede en meget stor andel af almennyttigt boligbyggeri (ungdoms- og familieboliger) i dette område. Kommunen bør i stedet sprede de almennyttige boligbyggerier jævnt i hele kommunen, så eventuel ghettodannelse undgås, og hele kommunen deles om det fælles ansvar, i forhold til at få integreret flygtninge i Gentofte Kommune.”
- H&H Brinch
”Hvad pokker er meningen? Frygter at den dybere bevæggrund bag forslaget er at der kan etableres flere almene boliger i området og planen derfor er et fornyet forsøg på at etablere Gentofte Ghetto omkring Tjørnegådsskolen.Er det tilfældet fremsætter jeg hermed indsigelse mod forslaget, det synes at have det mål, at centralisere givne befolkningsgrupper i et område i kommunen. Det hører ingen steder hjemme”
- Jan Aarup
“Jeg vil hermed sige klart og tydeligt NEJ til lokalplansforslaget. I det pågældende område er der i forvejen en høj koncentration af almennyttige boliger.
I stedet vil jeg opfordre til at få denne typer af boliger spredt, så hele Gentofte Kommune er med til at løfte det sociale ansvar. Jeg får den tanke, at ingen i kommunalbestyrelsen bor vores område, siden kommunalbestyrelsen bliver ved med at samle den type byggeri, med risiko for ghettodannelse, her! Først blev genbrugspladsen lavet om, så byggeriet i Sportsparken og nu det her.”
- Birgitta Nielsen
“Det er helt uacceptabelt, at kommunen fortsætter med at planlægge alment boligbyggeri rundt om Gentofte Sportspark. Mange argumenter er ført i marken, uden at det tilsyneladende påvirker beslutningstagerne. Jeg vil derfor gøre indsigelse mod planerne om at omgøre erhvervsboligerne på Niels Steensens Vej til alment boligbyggeri.”
- Kamma Haugan
 

Publiceret 11 October 2017 10:30

SENESTE TV