Nyt tiltag:

En frivillig hånd til udsatte

Et opgaveudvalg er klar med nye anbefalinger til, hvordan et samarbejde mellem kommunen og frivillige kan give færre og kortere anbringelser af børn og unge

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Anbringelse uden for hjemmet er den mest indgribende foranstaltning, en kommune kan iværksætte over for et barn og dets familie, skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.
Ifølge forskning klarer anbragte børn og unge sig dårligere i livet end ikke-anbragte. Derfor har Gentofte Kommune sat fokus på at sikre anbringelsestruede, anbragte og tidligere anbragte børn, unge og deres familier støtte og opbakning.
Et nyt opgaveudvalg, bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgere med viden om og erfaring med anbringelse, fik derfor til opgave at finde anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem kommunen, borgere og frivillige kan være med til at skabe færre og kortere anbringelser for børn og unge mellem 0-18 år.

Seks-punkts-plan

Opgaveudvalget kom frem til seks punkter. De første to på listen er etableringen af en koordineringsenhed og oprettelse af et mentornetværk.
Mens de næste fire punkter hviler på frivillige kræfter. Frivillige skal systematisk inddrages for at mindske børn og unges ensomhed, de skal hjælpe med at finde de unge et fritidsjob samt have et særligt fokus på den samlede familie.
21-årige Victoria Lund Jensen har deltaget i Opgaveudvalget for Anbringelser og har som ung selv været anbragt. Hun er glad for anbefalingerne.
“F.eks. at der inddrages frivillige for at mindske udsatte børn og unges ensomhed, som er et udbredt problem. Et fællesskab med frivillige kan være med til at give den unge mere selvværd og selvtillid og dermed forebygge psykiske problemer som misbrug, angst og depression,” siger hun i en pressemeddelelse.

Tilfreds formand

Formand for opgaveudvalget og kommunalbestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye (K) er også tilfreds med resultatet af deres arbejde.
Hendes ønske med anbefalingerne er, at børn og unge får mulighed for at være en del af trygge og stærke fællesskaber, hvor de kan trives og udvikle sig.
Frivillige kan være med til at give anbringelsestruede, anbragte og tidligere anbragte børn og unge et fællesskab i en mere uformel relation, hvor de møder barnet, den unge og familien med nærvær og omsorg, mener formanden.
Hvordan vil I få fat i de frivillige kræfter og sikre, at de er i stand til at løse opgaven?
“Det er et vigtigt punkt, som nogle kloge hoveder i forvaltningen vil kigge på, når implementeringsfasen kommer op og stå. De vil trække på erfaringer fra organisationer og sammenslutninger samt mentornetvæk, som allerede arbejder med det her område. På den måde kan Gentofte finde sine egne ben, men også bruge den viden, der allerede er. For det er vigtigt, at den frivillige kan varetage opgaven og dens alvor, men også har visse kompetencer. Dette har vi endnu ikke en drejebog for, men alle er meget opmærksomme på det punkt. Det er jo et følsomt område, især hvis frivillige springer fra. Det bedste ville være at skabe længerevarende relationer. Så vi er meget opmærksomme på, at det skal skrues ordentlig sammen,” siger hun.
Hvornår bliver arbejdet sat i gang?
“Det gør det her i det nye år, hvor det starter stille og roligt op. Vi har med tillid overdraget vores anbefalinger til forvaltningen, som nu går i gang med implementeringsfasen,” siger Karen Riis Kjølbye.

Publiceret 10 January 2018 11:00

SENESTE TV