Med en ekstra kunstgræsbane bliver der plads til alle fodboldspillere i GVI om vinteren.

Med en ekstra kunstgræsbane bliver der plads til alle fodboldspillere i GVI om vinteren.

Naboer og flagermus kom i vejen for kunstgræsbane

Etablering af kunstgræsbane i GVI udskudt til sommerferien

Af
Mikael Østergaard

I Gentofte-Vangede Idrætsforening har man længe set frem til en ekstra kunstgræsbane, der vil skaffe plads til alle ungdomsspillere og seniorer i de gode tidsrum mellem 16.30 og 19.30 om vinteren.

Når der skal bygges i Nymosen, skal naboer høres, og enkelte har udtrykt bekymring over udsigten til gener fra lysmasterne. Desuden blev der udtrykt frygt for, at belysningen kunne påvirke flagermusenes levesteder.

Derfor valgte kommunen at udskyde projektet, indtil man havde fået den optimale placering på plads.

Resultatet er blevet, at den kommende kunstgræsbane rykkes længere ind på græsarealet for at sikre, at det nye lysanlæg ikke påvirker naturen og naboerne.

Planen er nu at gennemføre etableringen af den nye kunstgræsbane i sommerferien 2019.

Publiceret 22 February 2019 07:14

SENESTE TV