Broen over skinnerne ved Klampenborg Station kommer ikke op at stå igen, efter den blev revet ned i 2011.

Broen over skinnerne ved Klampenborg Station kommer ikke op at stå igen, efter den blev revet ned i 2011.

Gangbro er væk for evigt

Christiansholms Gangbro bliver ikke genopført

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

?Christiansholms Gangbro bliver aldrig genopført.  
Det står klart, efter at et enigt Økonomiudvalg har besluttet ikke at anke dommen fra Københavns Byret. Gentofte Kommune har dermed set i øjnene, at den ikke kan komme igennem med kravet til Banedanmark om at genopføre den gangbro, der blev revet ned i februar 2011, uden at det medfører udgifter for Gentofte Kommune.
Eneste chance for en ny bro skulle så være, hvis Gentofte Kommune selv fandt checkhæftet frem og bidrog til et byggeprojekt. Det er der mildest talt ikke udsigt til.
“Broen vil ikke blive genopført på Gentofte Kommunes regning. Jeg kan ikke se, hvordan en ny bro skulle blive prioriteret i forhold til andre opgaver, som venter i kommunen, det være sig f.eks. vedligeholdelsesarbejder på vores veje, fortove og cykelstier”, siger borgmester Hans Toft.
I Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening er formanden efter grundige drøftelser med borgmesteren og juridisk chef Mette Mie Nielsen enig i, at der ikke er grundlag for at anke byrettens dom. Men det ændrer ikke på hendes grundlæggende humør.
“Vi er da smadderkede af, at der ikke kommer en ny bro. Vi havde i flere år den opfattelse, at Gentofte Kommune ville bidrage til betalingen af en genopførelse af broen, men den opfattelse har tilsyneladende vist sig at være forkert”, siger Susanne Thorkilsen.?

Publiceret 12 February 2015 11:30