'Ildfuglen danser' hedder dette værk, som kan opleves på Strandlund. Beskåret foto

'Ildfuglen danser' hedder dette værk, som kan opleves på Strandlund. Beskåret foto

Anmeldelse: DR-musiker viser Haiku-kunst på Strandlund

Villabyernes anmelder giver japanske Hideko Bondesens værker fire stjerner: "Varme fra 'ilden' rammer publikum, og koket farlighed lurer bag fuglens røde fremtoning"

Af
Peter Madsen

Den nye udstilling på Strandlund i Charlottenlund viser moderne japansk Haiga/Haiku-kunst malet af den dansk-japanske kunstmaler Hideko Bondesen.

Maleren har en fortid som soloharpenist i DR Radiosymfoniorkestret, og det musikalske gør sig bestemt gældende i behandlingen af den specielle digteriske kunstform, hvor tre linjers vers med et bestemt antal stavelser (varianter kan forekomme) med relation til malerierne er malet direkte på lærrederne.

I disse billeder af Hideko Bondesen peger versene bagud mod den gamle japanske tradition, selvom malemåden er moderne.

Tre linjers vers

Haiga/Haiku har bestemte regler for et maleris opbygning som nævnt, der er en næsten religiøs tilgang til det at male Haiga/Haiku. Den digtning, der skrives på lærrederne, Haiku, skal traditionelt være på tre linjer. De skal beskrive, hvad kunstneren har malet (Haiga) og følt omkring værkets skabelse.

Billederne er smukt og harmonisk ophængt, så øjet ikke stødes af for store kontraster billederne imellem. En smuk 'bølge' af kunst bevæger sig over væggene som en drage, kan man beskrive oplevelsen som.

'En sensommerdag' hedder dette værk af Hideko Bondesen.

'En sensommerdag' hedder dette værk af Hideko Bondesen.

Skulpturelle landskaber

Værkerne er præcist malede, og farverne står skarpt og japansk tydeligt op mod hinanden, selvom der er en stærk bølgende bevægelse i de fleste billeders strukturer.

Man aner landskaber, bjerge, træer og vandløb i en abstrakt oplevelse, selvom helhedsindtrykket er af fast og skulpturel karakter for det meste.

Stravinsky optræder i digt

En leg med den mytiske figur ildfuglen har kunstneren skabt en oplevelse af, som var det selve flammen, der dansede for beskuerens øjne. Varme fra 'ilden' rammer publikum, og koket farlighed lurer bag fuglens røde fremtoning og lidt skævt legende blik.

En kærlig hilsen til også Stravinsky, som jo har komponeret musik til balletten af samme navn, findes i Haiku-digtet på billedfladen: 'Ildfuglen danser/hvad mon Stravinsky ville/sige til det'.

Meget naturbaseret folder maleriet 'En sensommerdag' sig ud med sin opbygning af jordfarvede og løvagtige strukturer. Bakker, dale, enge og vandløb anes i den bølgende billedflade, som udstråler blød varme til beskueren: 'En sensommerdag/gyldne solstråler danser/til fuglenes sang'.

Nærmest fuldendt værk

Stærkt på udstillingen står 'Berninis engels spyd'.

Med fornem balance mellem de forskellige opbyggende elementer står det med en fint afstemt og harmonisk udstråling. Et nærmest fuldendt værk med musikalsk klanglig udstråling til beskueren: 'Berninis engels/spyd rammer/Teresas hjerte'.

'Berninis engels spyd' af Hideko Bondesen. Beskåret foto

'Berninis engels spyd' af Hideko Bondesen. Beskåret foto

Nogle naturalistiske malerier med japansk indhold blander sig med de førnævnte mere modernistiske værker, men alt har Haiga/Haiku-relationer.

Fire stjerner fra anmelderen

Af disse værker står for undertegnede billedet 'Med blikket mod øst' stærkt. En længsel stråler ud af maleriet og giver forhåbning om noget nyt og bedre. Et stramt og smukt værk: 'Med blikket mod øst/her fra broens gelænder/ses forårets bjerg'.

'Med blikket mod øst' af Hideko Bondesen.

'Med blikket mod øst' af Hideko Bondesen.

For denne særprægede og sjældne, smukke og poetiske oplevelse skal hentes fire stjerner med opadpegende stjerneskud direkte fra Østen. En sart og følsom udstilling, der absolut er værd at gæste.

Udstillingen vises hele november med i restauranten på Strandlund.

Publiceret 10 October 2019 09:22