Jeppe Bruus

Jeppe Bruus

DEBAT: Radikale roder rundt i begreberne

Af
Søren Heisel

1. viceborgmester (S) i Gentofte

og Jeppe Bruus

MF (S) og retsordfører

debat I et læserbrev i Villabyerne 5. november skriver Kristine Kryger (medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte) og Sofie Carsten Nielsen (medlem af Folketinget), begge fra de Radikale, at Nordsjællands Politi ikke har ressourcer til at forebygge og opklare kriminalitet i kommunen.

Det skyldes ifølge de to politikere, at politiet på landsplan skal "foretage en symbolsk paskontrol" ved landets grænser.

De partier, der står bag denne beslutning (K, V, S, DF og LA), bærer således ansvaret på deres skuldre for, at sagsbunkerne hos politiet i Gentofte vokser og vokser.

Ydermere fremfører Kryger og Nielsen, at først den dag, hvor paskontrollen er opgivet, vil politiet "igen have mulighed for at bruge deres ressourcer i lokalmiljøet, så vi kan få bugt med alle indbruddene og hæve opklaringsprocenten markant."

De to politikere gør sig desværre med deres læserbrev skyldig i en gevaldig roden rundt i begreber og fakta, og det er en populistisk tilgang til et alvorligt problem.

I Gentofte har et af kommunens opgaveudvalg jo for nogle måneder siden peget på en række tiltag, der kan sættes i værk lokalt og dermed være et supplement til politiets rosværdige indsats.

Det brede samarbejde mellem kommunens borgere, de forskellige institutioner og naturligvis politiet skal vi naturligvis bestyrke. Samtidig skal vi sørge for, at der bliver uddannet og ansat flere betjente i de kommende år, for der er nok at tage fat på for ordensmagten. Både menneskeligt og materielt er det et alvorligt overgreb at blive udsat for indbrud.

Vi ved fra kriminalitetsstatistikkerne, at disse indbrud ofte begås af professionelt organiserede, udenlandske kriminelle, og det er blandt andet én af begrundelserne for at kontrollere indrejsen til Danmark.

Og så blot afslutningsvis bør det naturligvis præciseres, at paskontrollerne ikke længere belaster politiet i nævneværdig grad. Dette arbejde varetages i det daglige i stigende grad af de nye politikadetter og af hjemmeværnet, og den ny kontrol mod grænsen til Sverige vil således kun belaste politiet det næste halve år.

Socialdemokratiet tager naturligvis sit ansvar på sig både lokalt og nationalt i kampen mod kriminalitet. I Gentofte har det betydet, at vi er med i aftalerne i kommunalbestyrelsen for at følge op på anbefalingerne fra opgaveudvalget.

Og på landsplan har det betydet, at vi tager beslutninger for at værne om Danmark og om landets borgere.

Det er en helt grundlæggende forudsætning for demokratiet, at dets indbyggere er trygge og sikre.

Publiceret 19 November 2019 11:15