Den amerikanske mink er set i Gentofte Sø. Pressefoto

Den amerikanske mink er set i Gentofte Sø. Pressefoto

Mink truer fuglelivet: Nu sættes der minkfælder ud i Gentofte Sø

Amerikansk mink er set i Gentofte Sø. Da minken udgør en trussel mod det vilde fugleliv, har Gentofte Kommune og Naturstyrelsen sat fælder op

Natur Gentofte Sø er et yndet udflugtsmål for mange borgere i kommunen, som flittigt bruger den 2,6 kilometer lange sti rundt om søen og nyder naturen i området. Men nu ser det ud til, at borgerne har fået noget nyt at se på, og det er den amerikanske mink, hvilket truer det naturlige dyreliv.

Gentofte Kommune og Naturstyrelsen har opsat slagfælder for at komme den amerikanske mink til livs. Pressefoto

Gentofte Kommune og Naturstyrelsen har opsat slagfælder for at komme den amerikanske mink til livs. Pressefoto

Hvad mange måske ikke ved, så har Gentofte Sø nemlig også en stor regional betydning grundet områdets store biodiversitet og gunstige forhold for et særligt plante- og fugleliv.

Af denne årsag er Gentofte Sø udpeget som Natura 2000-område, hvilket stiller særlige krav til bevaring og udvikling af naturindholdet. Tilstedeværelsen af den amerikanske mink i området kan skade de oprindelige arter, herunder det vilde fugleliv, og derfor har Gentofte Kommune fået dispensation fra Naturstyrelsen til at anvende slagfælder for at komme de ubudne gæster til livs.

"I Danmark betragtes minken som en invasiv art, hvilket betyder, at et dyr eller en plante har spredt sig ’kunstigt’ i et nyt område. Minken er endvidere en af de væsentligste årsager til reduktion i biodiversiteten, og derfor nedlægges der årligt mellem 5.000 til 6.000 mink i Danmark. Bekæmpelsen af mink ved Gentofte Sø er således en del af en større indsats for at regulere udbredelsen af den vilde mink i Danmark," skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

Fælderne, som er opsat ved Gentofte Sø, står på flydeplatforme, hvilket minimerer risikoen for bifangst. Slagfælderne slår minken ihjel øjeblikkeligt og er endvidere designet, så fugle og andre dyr ikke kan komme til skade. De tilses jævnligt, men hvis man ser, at der er fangst i fælderne, bedes man kontakte Park og Vej på telefon 2476 8717.

Publiceret 19 November 2019 19:00