"Vi skal cykle mere og køre mindre bil. Vores børn og børnebørn skal kunne trække vejret, når de færdes i fremtidens trafik og opleve og naturen. Det offentlige Danmark skal være forbillede for grøn omstilling og klimavenlig adfærd. Mange kommuner godt i gang, men der er lang vej endnu," skriver Sikandar Siddique fra Alternativet. Pressefoto

DEBAT: Er Gentofte Kommune klar til nogle bilfrie timer en gang om ugen?

Sikandar Siddique, Folketingskandidat for Alternativet, Københavns Omegn

Vi skal cykle mere og køre mindre bil. Vores børn og børnebørn skal kunne trække vejret, når de færdes i fremtidens trafik og opleve og naturen. Det offentlige Danmark skal være forbillede for grøn omstilling og klimavenlig adfærd. Mange kommuner godt i gang, men der er lang vej endnu.

Der skal investeres i cykel-infrastruktur, cykelparkering og cykelbaner, så det lettere og attraktivt at færdes i trafikken, og inspirerer os til at droppe bilen. Flere ”Greenways” skal gøre det sjovere at cykle. Naturskønne vandre- eller cyklestier i land- og naturområder, nær byområder skal øremærkes til vandre/cykle/fritidsbrug og/eller miljøbeskyttes. Også ind i byerne, f.eks. ”grønne cyklestier og cyklebroer” gennem parker og anlæg. Det kræver kommunal miljøprioritering og planlægning. Et argument er de økonomiske fordele ved cykle-infrastruktur/cyklestier frem for nye vejprojekter.

10 % af al offentlig transportfinansiering bør øremærkes cykelinfrastruktur. De positive konsekvenser ved at cykle frem for at køre bil skal udnyttes. Mindre bilkørsel kan reducere salg og produktion af biler. Det belaster klimaet væsentligt, når råmaterialer omdannes til biler, hvor komponentdele fremstilles i separate klimabelastende produktioner. De metaller, der udvindes fra jorde til bilproduktion ødelægger de træer og bevoksning, der fjernes når råmaterialerne udvindes. Træer, der renser atmosfæren, og reducerer global opvarmning. Udvinding af metal og råmateriale skaber ofte forurening i atmosfæren, f.eks. efterlader minedrift jorden ufrugtbar, og er den mest alvorlige forurening af vores vandkilder.

Færre biler kan reducere efterspørgsel og andel af nye veje og p-anlæg. Cykler kræver færre kvm. overfladebelægning end biler, og tildækkede overflader øger varmeeffekten, og er ligesom bebyggede områder, flere grader varmere end naturområder. De forøger efterspørgsel på energi og forstørrer drivhuseffekten.

I andre byer, f.eks. Bogotá i Colombia, er hovedvejene lukket for biltrafik flere timer en dag om ugen. Hvad med Gentofte? er kommunen klar til nogle bilfrie timer en gang om uge?

Publiceret 30 October 2018 23:00