"Der er penge i at sælge DSB-ejendomme og DSB-arealer. Det viser årsregnskabet for 2016 for DSB Ejendomsudvikling A/S, hvor årets resultat blev 176 millioner kroner før skat," skriver Line Traugott. Arkivfoto

DEBAT: Det politiske spil om DSB-grunden

Line Traugott, Lyngbyvej 315 A, 1.th, Gentofte

Der er penge i at sælge DSB-ejendomme og DSB- arealer. Det viser årsregnskabet for 2016 for DSB Ejendomsudvikling A/S, hvor årets resultat blev 176 millioner kroner før skat. Som bekendt solgte DSB sidste år DSB-grunden ved Charlottenlund Station i form af en såkaldt betinget købsaftale. I salgsannoncen skrev DSB, at den 15.000 kvadratmeter byggegrund vil få en forventet bebyggelsesprocent på ca. 60.

DSB har med andre ord på forhånd fået en slags garanti fra borgmesteren om, at man vil lave en ny lokalplan, hvor man hæver bebyggelsesprocentren fra 10 til 60. Dette vil dels øge grundværdien og salgsprisen med mange millioner kroner og stadig være rentabel for en stor privat ejendomsudvikler (Bonava).

Som 'betaling' for sin tjeneste til DSB og Bonava skal der i byggeprojektet reserveres plads til 25 ungdomsboliger. Så kan politikerne over for borgerne og Forstbotanisk Have også sige, at projektet er i almenhedens interesse.

Borgerne forventer med rette, at der vil blive planlagt en åben politisk proces, hvor de reelt inddrages, og hvor partierne lytter til argumenter i diverse læserbreve og høringssvar. Men i praksis har flertallet i kommunalbestyrelsen givet hinanden håndslag på, at resultatet af den demokratiske proces er givet på forhånd. Den oprindelige grund, som DSB moralsk set kunne have leveret tilbage til Forstbotanisk Have, er dermed blevet en 'guldkalv' for DSB Ejendomme, der alene burde tjene penge på transport og ikke som 'bolig-spekulant'.

SF, De radikale og Socialdemokratiet har ikke nogen selvstændige holdninger til projektet. Forklaringen er, at de ved konstitueringen efter kommunalvalget har accepteret at miste deres ytringsfrihed og selvstændige politiske optræden til fordel for en lang række poster, som de ikke fik stemmer nok til at være berettiget til.

Her er borgmesteren gavmild. Til gengæld skal partierne underlægge sig borgmesterens del og hersk politik og dermed bidrage til at udhule det lokale demokrati.

Publiceret 22 February 2019 14:11