DEBAT: I Gentofte går det godt, men det er ikke ensbetydende med...

Ina Strøjer-Schmidt, Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

På velfærdsområdet går det overordnet godt i Gentofte - i hvert fald hvis man tager de økonomiske briller på.

Af de 98 kommuner kommer Gentofte Kommune ind på en 18. plads, når det gælder kommuner, der bruger flest penge på de 0-5-årige børn. I kommuner, hvor der bliver brugt få penge på området, kan det have den konsekvens, at en pædagog kan stå med over 20 børn pr. medarbejder.

På ældreområdet kommer Gentofte ligeledes ind på 18. plads, når det gælder kommuner, der bruger flest penge på borgere over 65 år. I kommuner, hvor der bliver brugt få penge på området, kan det betyde, at sosu-assistenten kan stå alene med op til 42 ældre på en nattevagt på plejehjemmet.

At ens kommune bruger flere penge på et givet velfærdsområde er dog ikke ensbetydende med, at lige den børnehave, ens barn går i, eller at det plejehjem, ens mor bor på, har en god normering, dvs. har et ordentlig antal medarbejdere til at tage sig af dem.

Jeg mener, at man bør indføre minimumsnormeringer for antal ansatte, for jeg tror desværre, at hvis ikke vi får regler for, hvor få medarbejdere der må være tilstede, så slipper vi aldrig af med daginstitutioner og plejehjem, hvor børn og ældre pga. for lidt personale er overladt til sig selv.

Publiceret 03 March 2019 10:00