Claus Bøgh Svenningsen er folketingskandidat for Nye Borgerlige. Pressefoto

Claus Bøgh Svenningsen er folketingskandidat for Nye Borgerlige. Pressefoto

DEBAT: Lokalpolitiet skal tilbage

Af
Claus Bøgh Svenningsen (Nye Borgerlige)

Folketingskandidat

I Gentofte og resten af landet oplever vi desværre rigtig meget indbrudskriminalitet. Det er en udvikling, der er forårsaget af politikerne på Christiansborg. De har svigtet danskerne.

Vores grænser har stået åbne, kriminelle udlændinge har fået lov til at blive og fortsætte med at begå kriminalitet i Danmark.

En opgørelse over domme fra Danmarks Statistik (2018), viser, at omkring hver fjerde dom for tyveri og hver femte dom for indbrud sidste år blev givet til en person uden bopæl i Danmark. Dertil skal antallet af udlændinge med bopæl i Danmark lægges til.

I 2017 var 43,5 procent af alle indsatte i landets fængsler og arresthuse enten indvandrere, efterkommere eller udlændinge uden tilknytning til Danmark. Altså næsten halvdelen. Det er en stigning på 40 procent siden 2005. I de københavnske fængsler er det kun 28,7 procent af de indsatte, der har dansk oprindelse.

Politireformen fra 2006 var en kæmpe fejl, som har betydet en centralisering af politiet og nedlæggelse af lokale politistationer. I Nye Borgerlige ønsker vi de lokale politistationer genoprettet og betjente, der kender de lokale lus på gangen.

Politiet skal afbureaukratiseres, så vores betjente får mere tid til efterforskningsarbejde. I dag bruger vores dygtige politimænd og -kvinder mere tid bag skrivebordet end i patruljevognen. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det er en udvikling, der skal vendes. Hvad venter politikerne på?

Der er behov for hurtigere domfældelser og strengere straffe. Danske kriminelle skal bag lås og slå, og kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent ved første dom og afsone i et lejet fængsel i udlandet.

Det er vores politikere i Folketinget, der har svigtet danskerne. Danskerne fortjener at få trygheden tilbage. Der er brug for Nye Borgerlige til at rette op på politikernes fejltagelser!

Til folketingsvalget har du muligheden for at bytte de siddende politikere ud. Stemmer du, som du plejer, får du mere af det samme.

Publiceret 08 March 2019 07:04