Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Svar fra et brokkehoved

Af
Ture Lindgren

Parkvænget 33

Charlottenlund

debat I Villabyerne den 26. februar opfordrer Bente Vejre og Sofie Stemann Beck til stop af brokkeriet – defineret som ”kritik af de mange nye boliger, herunder især ungdomsboliger, der planlægges bygget på grunden”.

Jeg agter ikke at følge denne opfordring og vil fortsat protestere mod de kommunale planer.

Det planlagte etagebyggeri vil gøre Forstbotanisk Have til en skummel baggård, og vil ødelægge det smukke åbne område mellem stationsbygningen og skovbrynet. Dette område og udsigten til naturen fra jernbaneområdet har altid for mig tegnet Charlottenlund som en by midt i et naturskønt landskab.

Jeg synes i øvrigt slet ikke et etagebyggeri, som det planlagte hører til i Gentofte Kommune, og jeg er ikke enig i de betragtninger, som i samme nr. af Villabyerne gøres gældende af den socialdemokratiske kredsformand Jesper Hostrup Hansen.

Han anfører, at de almene boliger i Gentofte Kommune kun andrager 4,4% af kommunens samlede boliger, og at dette tal er det næstlaveste i Danmark. Ifølge Hostrup Hansen bevirker dette bl.a., at det ikke er ”muligt for hvem som helst at bosætte sig i Gentofte”. Nej – men undskyld - dette skal forhåbentligt ikke gøres muligt for enhver pris. Gentofte er en udbygget villaby, og kommunens naturområder skal ikke spoleres i et forsøg på at ændre dette faktum.

Med magten over flertallet i Kommunalbestyrelsen har Hans Toft tilsyneladende ment at kunne give DSB forhåndstilsagn om de ændringer i Kommuneplanen, som skal åbne adgang for etagebyggeriet.

Nogen stor demokrat er Toft ikke, og det er synd for borgerne, som kommer til at leve med de resultater af hans manglende sans for kommunens naturværdier, der vil sværte hans eftermæle som borgmester.

Publiceret 11 March 2019 11:13