"Der er noget grundlæggende uretfærdigt i, at svage borgere får dårligere hjælp, fordi de bor i den 'forkerte' kommune," skriver Ina Strøjer-Schmidt, folketingskandidat for SF. Pressefoto

DEBAT: Hvor meget hjemmehjælp får man i Gentofte Kommune?

Ina Strøjer-Schmidt, folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Der er stor forskel på, hvor mange timer hjemmehjælp man får, afhængig af i hvilken kommune man bor. I de kommuner, hvor borgere over 80 år modtager flest hjemmehjælpstimer, ligger antallet i gennemsnit på 5 timer om ugen, hvorimod man andre steder må nøjes med 1,6 timer.

I Gentofte Kommune får de + 80 årige i gennemsnit 3,8 timer hjemmehjælp om ugen. Der er også stor forskel blandt kommunerne på, hvor mange af deres borgere over 80 år overhovedet får tildelt hjemmehjælp. Det svinger fra, at i en kommune får halvdelen af de 80 årige hjemmehjælp, hvorimod det andre steder kun er hver femte.

I Gentofte Kommune har 29 procent af borgerne over 80 år fået tildelt hjemmehjælp. Der skal tages forbehold for, at tallene kan påvirkes af, hvor mange borgere der bor i plejeboliger i kommunerne samt at der i nogle kommuner bor ældre, der har brug for mindre hjælp.

Men der ER forskel på, hvor meget hjælp, man kan få som ældre afhængig af i hvilken kommune man bor, og dette er en politisk prioritering. Der er noget grundlæggende uretfærdigt i, at svage borgere får dårligere hjælp, fordi de bor i den 'forkerte' kommune. Hjemmehjælp bør ikke påvirkes af hvor man bor, men gives på baggrund af en faglig vurdering og tildeles dem, der har behov for hjælp.

Publiceret 20 March 2019 07:03