"Vores udlejer ønsker at bygge et gammeldags udsugningsanlæg, som skal udskifte al indeluft med uopvarmet udeluft én gang i timen, 24 gange i døgnet. Vi er meget kede af denne forringelse af vore boliger," skriver en læser. Foto: Adobe Photo Stock nataba - stock.adobe.com

DEBAT: Skal vi lejere tvinges til at fyre for fuglene?

Eva Støttrup Hansen, Dalstrøget 144 st.tv., Dyssegaard

Vores udlejer ønsker at bygge et gammeldags udsugningsanlæg, som skal udskifte al indeluft med uopvarmet udeluft én gang i timen, 24 gange i døgnet. Vi er meget kede af denne forringelse af vore boliger.

Varmeforbruget kommer til at vokse dramatisk. Desuden frygter vi en betydelig forringelse af boligernes sundhed og komfort/indeklima, fordi den kraftige udsugning dels vil trække radioaktiv radongas fra kælderetagen op i stuelejlighederne, dels vil medføre konstant træk og støj.

Det er ikke længere tilladt at bygge udsugningsanlæg som det planlagte. Men Gentofte Kommune har givet udlejer dispensation.Vi har henvendt os til Gentofte Kommune med vore synspunkter, men er blevet afvist med begrundelsen, at det er "...Plan og Bygs vurdering, at ventilationsanlægget ikke vil medføre gener for beboerne."

Kære Hans Toft, vi ved, du lægger stor vægt på at være borgernes mand, og vi håber på din hjælp i denne sag, som betyder meget for os. Vi vil jo gerne kunne holde ud at blive boende i vore lejligheder, og vi synes ikke, det er i orden at skulle fyre for fuglene. Byggeriet er endnu ikke påbegyndt, så vi håber, at planerne skrinlægges.

Publiceret 22 March 2019 09:11