Sådan præsenterer Bonava rækkehus-projektet set fra Forstbotanisk Have. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter.

Sådan præsenterer Bonava rækkehus-projektet set fra Forstbotanisk Have. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter.

DEBAT: SF ønsker en varieret boligsammensætning i Gentofte Kommune

Af
Brigitta V. Rick (SF)

medlem af kommunalbestyrelsen

I SF har vi et stort ønske om, at boligsammensætningen i Gentofte Kommune bliver mere varieret. Det vil sige, at vi etablerer ungdomsboliger - så mange som muligt - og at vi får boliger, som henvender sig til mindre pengestærke familier, som gerne vil bo i Gentofte - forståeligt nok. ¨

SF ønsker, at børn vokser op i boligområder, hvor forskellige befolkningsgrupper lever sammen. Vi ønsker en samlet boligpolitik, der understøtter fællesskaber og grønne løsninger overalt og modvirker spekulation og opsplitning.

Med Bonavas projekt får vi opfyldt at få flere ungdomsboliger, flere familieboliger og private rækkehuse. Boligerne ligger optimalt i forhold til at komme ind til byen med offentlig transport, hvorved vi også med projektet er med til at gøre det lettere at fravælge den private bil.

Boligerne er kommet ned i højden fra tre til to etager, det er nu på 6.000 kvm frem for 9.000 kvm, bebyggelsesprocenten er faldet, og når man ser på, hvordan boligerne falder ind i det øvrige landskab - set fra Rådhusvej og fra luftperspektivet - så er det et okay projekt.

Det er den ene grund til, at SF stemmer for projektet.

Den anden grund er - og den vægter meget højt i SF - at Forstbotanisk have forbliver intakt.

Jeg fandt denne perle af en have for 38 år siden, da jeg gik tur i området med min nyfødte søn. Dengang og nu nyder jeg hver gang, jeg går rundt i haven - selvom den kunne trænge til noget pleje.

Forstbotanisk Have er og vil stadig være et skønt sted at komme. Og det er meget positivt, at der flere steder i haven ligger væltede træer, som allerede nu er taget i brug af borebiller. Herved sikres levesteder for insekter og føde for fuglene.

Publiceret 04 April 2019 13:03