"Gennem de sidste par år har vi i Enhedslisten påpeget, at der i lokalplaner burde indtænkes almene familie- og ungdomsboliger. Radikale, Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og SF har konsekvent stemt for etablering af rækkehusbebyggelse og dermed fortsat en håbløs boligpolitisk retning, hvor man ikke har forholdt sig til, hvordan man fremtidssikrer Gentofte samtidig med, at man bevarer de grønne oaser og kulturelle værdier," skriver Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten. Arkivfoto

DEBAT: Forfejlet boligpolitik i årevis!

Af Jeanne Toxværd, medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse for Enhedslisten

Enhedslisten stemte mod at indsende ansøgning om at reducere skovbyggelinjen, fordi det er visionsløst og destruktivt at ødelægge vores fælles kulturarv for at bygge få boliger.

En gruppe borgere med ekspertviden har løbende orienteret politikerne i kommunalbestyrelsen om de økologiske, miljømæssige og kulturelle konsekvenser ved at bygge tæt på Forstbotanisk Have sideløbende med, at der er indsamlet 16.300 protestunderskrifter. Det har vi fulgt nøje i Enhedslisten.

Gennem de sidste par år har vi i Enhedslisten påpeget, at der i lokalplaner burde indtænkes almene familie- og ungdomsboliger. Radikale, Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og SF har konsekvent stemt for etablering af rækkehusbebyggelse og dermed fortsat en håbløs boligpolitisk retning, hvor man ikke har forholdt sig til, hvordan man fremtidssikrer Gentofte samtidig med, at man bevarer de grønne oaser og kulturelle værdier.

Enhedslisten har foreslået et utal af ideer om placering og udvikling af almene familie- og ungdomsboliger. Vi har bl.a. foreslået, at man kontaktede ejerne af uudnyttede kontorbygninger og indledte forhandlinger om en mulighed for at omdanne disse til ungdomsboliger. Fleksible og flytbare studieboliger som i København er også en mulighed, flertallet har afvist. Den forfejlede boligpolitik, der i årevis har været ført i Gentofte, kræver en gennemgribende drøftelse af lokalplaner og hvordan vi fremadrettet kan løfte det samfundsmæssige behov for almene familie- og ungdomsboliger.

Trods ændringen af byggeriet fra højt etagebyggeri til massiv lav tæt bebyggelse med kun to etageblokke, til de små almene boliger, klemt ind på en 50 m smal grund, vil projektet for altid ødelægge muligheden for at bevare og udvikle Forstbotanisk Have, som er en del af Danmarks kulturarv, der ikke kun er forbeholdt borgere i Gentofte. Vi skal bevare og værne om naturområder og kulturminder, og ikke lave hovsaløsninger, der skaber profit for et byggefirma på bekostning af vores fælles fremtid.

Publiceret 06 April 2019 11:23