I den konkrete sag vægter Michael Fenger behovet for boliger højere end ønsket om grønne kvadratmeter. Modelfoto af det foreslåede byggeri på grunden vest for Forstbotanisk Have.

I den konkrete sag vægter Michael Fenger behovet for boliger højere end ønsket om grønne kvadratmeter. Modelfoto af det foreslåede byggeri på grunden vest for Forstbotanisk Have.

DEBAT: Flere boliger er det bedste valg

Michael Fenger (K), medlem af kommunalbestyrelsen

Rigtig mange borgere er utilfredse med, at der planlægges byggeri på grunden ved siden af Forstbotanisk Have.

Jeg hører og forstår de mange gode argumenter vedrørende ønsket om at udvikle et dejligt grønt område på grunden.

Men under forudsætning af, at Forstbotanisk Have kan leve godt videre og ikke skades i forbindelse med et byggeri, er jeg en af de politikere, som synes, at det er en god idé at bygge på området.

Min opgave som politiker er at varetage hele kommunens interesser. I dette tilfælde et valg mellem flere boliger eller udvikle/fastholde grunden til et rekreativt område med mere grønt og skov.

Jeg synes, at det er vigtigere at få flere små familie- og ungeboliger (og almindelige boliger) end at få flere rekreative grønne kvadratmeter i et område, hvor vi allerede har mange og dejlige grønne kvadratmeter. En udbygget kommune som vores har meget begrænsede muligheder for at skaffe og tilbyde familie- og ungeboliger, så jeg ønsker - hvis kommunen får lov - at der bygges boliger.

Er det smart i forhold til at få flere til at stemme på mig ved næste valg? Nej, men jeg tror, at det er det bedste valg for Gentofte Kommunes borgere.

Publiceret 10 April 2019 18:19